Recreatieschouw onderzoekt of gebied past bij wensen doelgroep

De Recreatieschouw brengt in beeld hoe een gebied nieuwe recreanten kan trekken. Dit kan een bouwsteen zijn bij het ontwikkelen van planvarianten of een criterium bij het beoordelen van verschillende varianten.

Recreanten komen in hun vrije tijd graag naar parken, recreatiegebieden, bossen en natuurgebieden. Ze hebben daar verschillende motieven voor. De één gaat graag in gezelschap naar buiten, de ander gaat juist liever helemaal alleen op in de natuur. Weer anderen zoeken een sportieve uitdaging of gaan er gewoon even tussenuit. De Recreatieschouw analyseert in hoeverre een gebied geschikt is voor recreanten met verschillende motieven. De tool brengt op basis van 190 indicatoren in beeld hoe een gebied aantrekkelijk gemaakt kan worden voor de bestaande recreanten of juist voor recreanten met andere motieven.

Binnen een week klaar

De standaard Recreatieschouw bestaat uit 5 stappen: 1) een internetanalyse, 2) een kaartanalyse, 3) een veldanalyse, 4) een interview met de beheerder en 5) een gericht advies. Alle informatie wordt in een handzame notitie met concrete adviezen gerapporteerd. De standaardschouw kan binnen een week zijn afgerond. Bij een meer uitgebreide recreatieschouw worden ook concurrerende gebieden onderzocht.

Praktijk: Receatieschouw van Nieuw Wulven

De recreatieschouw is in de praktijk gebracht in Nieuw Wulven. Dit is een gebied van 110 ha aan de noordkant van Houten (Utrecht). Op basis van de motieven ‘Even tussenuit’ en ‘Gezelligheid’ is de conclusie dat het gebied meer geschikt is voor het motief ‘Even tussenuit’ dan voor de gezelligheidszoeker. Voor ‘Even tussenuit’ is het een prima gebied. Je kunt er een rondje lopen van minimaal een half uur, de hond mag op sommige plaatsen los lopen en er is de nodige afwisseling in begroeiing, aanwezigheid van water en doorkijkjes. Voor de gezelligheidszoeker is het gebied minder geschikt. Belangrijkste oorzaak hiervan is het ontbreken van voorzieningen zoals horeca en andere ontmoetingsplekken zoals barbecue- en kampvuurplaatsen in het gebied. Daarnaast ontbreken ook gemaksvoorzieningen zoals bewegwijzerde routes, half verharde en brede paden. Het speelbos is voor de gezelligheidszoeker een mooie attractie. De beheerder krijgt met deze analyse meer inzicht in de sterke en zwakke punten van het gebied voor bepaalde doelgroepen en de kansen bij zijn keuze tussen de planvarianten.