Samen imkeren: Diversiteit en eenheid bij elkaar!

Duurzaam bijenhouden wordt steeds belangrijker. In Nederland werken verschillende initiatieven toe naar methoden en bijenvolken die met minder middelen toe kunnen in relatie tot de parasiet Varroa. Bijen@wur doet samen met een aantal van deze initiatieven onderzoek op een gezamenlijke bijenstand.

Het doel van het onderzoek is om kennis over het imkeren met en de gebruikswaarde van deze weerbare bijenvolken te verzamelen. En hiermee mogelijkheden van imkeren zonder Varroabestrijding naar de praktijk uit te dragen.

Een weerbaar bijenvolk heeft het vermogen om snel te herstellen van schade en minder vatbaar te zijn voor ziekten en plagen. En kan zo een betere bijdrage leveren aan een goede bestuiving.

Werkwijze

De deelnemers zijn:

Deze initiatieven brengen hun eigen volken in. In de volken van Beebreed wordt aan het minderen van middelen gedaan. In de volken van de overige initiatieven worden geen middelen toegepast.

Elk initiatief maakt gebruik van een eigen pakket aan maatregelen met betrekking tot de methode van bijenhouden, de selectie van de volken en bijvoorbeeld de aanparing van de jonge koninginnen. In het onderzoek imkeren de deelnemers elk op hun eigen manier met hun volken, waarbij de gebruikswaarde van hun volken wordt vergeleken met reguliere controlevolken.

Het gaat om de pakketvergelijking die enerzijds bestaat uit de manier van bijenhouden en anderzijds uit de bijenvolken zelf (groei, gedrag, aantal mijten). De controlevolken representeren gemiddelde huis-tuin-en-keuken bijen die standaard varroabestrijding krijgen.

Samen imkeren

Samen imkeren 2.0

Dit onderzoek Samen imkeren 2.0 is een onderdeel van het EU-honingprogramma 2020-2022 en een vervolg op het project Samen imkeren 1.0. onderdeel van het Nationaal honingprogramma 2017-2019

Samen imkeren 1.0 was een vergelijkbare proef als Samen imkeren 2.0, maar waar in 2.0 de nadruk ligt op het bijenhouden, de pakketvergelijking en de uitrol naar de praktijk, lag in Samen imkeren 1.0 de nadruk enkel op de pakketvergelijking en deed Beebreed nog niet mee.

Deelnemers vertellen over hun aanpak

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan