Artikel

Stad van de toekomst

Hoe kun je het stedelijke gebied toekomstbestendig inrichten? Water, hittestress, biodiversiteit, voedsel en eenzaamheid/integratie zijn actuele thema’s die in een stad(wijk-buurt) een rol spelen, soms in negatieve zin: ze zorgen voor problemen in de stad en vragen om oplossingen. Nu steeds meer mensen wereldwijd in steden wonen, is dit een omgeving die aandacht verdient en goed moet worden ingericht. Hoe kan op basis van deze thema’s een aantrekkelijke leefomgeving worden gecreëerd op buurt-wijk-stadsniveau?

In deze workshop gaan leerlingen kritisch kijken naar de ruimtelijke inrichting van hun eigen schoolomgeving. Hoe komt deze er in de toekomst uit te zien? De leerlingen gaan zelf aan de slag met kaarten en schetspapier en presenteren aan het eind van de workshop hun eigen ontwerp. Wie gaan deze plek gebruiken? Hoe gaan we om met klimaatverandering? En zijn er over 100 jaar nog wel auto’s?

Stad van de toekomst is ook beschikbaar als JCT