Partnership

Strategische alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht

Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht werken intensief samen in kennisalliantie. De focus van deze samenwerking ligt op jong toptalent en op die gebieden die het meeste impact voor de samenleving kunnen genereren, zoals het versterken van systeemtransities op het gebied van onder meer energie, voeding, gezondheid en circulaire samenleving. Naast de universitair institutionele samenwerking wordt ook gewerkt met externe partners.

Challenging Future Generations

De vier partners gaan vanaf 2020 gedurende acht jaar vernieuwende projecten uitvoeren. Het motto van de samenwerking is ‘Challenging Future Generations’.

Focus op energie, voeding, gezondheid en circulaire samenleving

De samenwerking is uniek vanwege de complementariteit van de bij de instellingen aanwezige kennis en expertise. De expertise die wordt gecombineerd ligt op het terrein van:

  • Artificial Intelligence, waarin we de kennis en inspanningen van de vier instellingen verbinden en waar mogelijk combineren, om een zo groot mogelijke impact te hebben op wetenschap en samenleving.
  • Life Sciences, waarin we toponderzoekers van elke instelling samenbrengen om uitdagingen aan te gaan die we alleen kunnen bereiken in deze brede samenwerking.
  • Maatschappelijke uitdagingen, waarin we oplossingen willen vinden voor uitdagingen op de maatschappelijke thema’s gezondheid, voeding, energie en circulaire samenleving.
  • Onderwijs, waarbij groepen studenten van de verschillende instellingen samen aan (afstudeer)projecten werken via probleemgestuurd onderwijs (challenge based learning).

Focus op impact

Met deze samenwerking zijn we nog sterker in het bereiken van kennisontwikkeling op basis van wetenschap, die helpt bij het oplossen van sociale vraagstukken. We dagen jonge wetenschappers en studenten uit om hun grenzen te verleggen en hen optimaal te faciliteren door hen de ruimte te geven om nieuwe inzichten te ontwikkelen die de grenzen van hun kennis overschrijden. De kern van de aanpak is om de nieuwsgierigheid van de wetenschappers het voortouw te laten nemen.

We brengen teams samen die ruimte krijgen om samenwerking op de bovengenoemde thema's te ontwikkelen. Dit kunnen transdisciplinaire onderzoeksprojecten zijn, maar ook groepen studenten die aan een afstudeerproject werken via challenge-based education.

De samenwerking is gedurfd. De resultaten zijn onzeker en onvoorspelbaar. We zien een dergelijke aanpak als noodzakelijk om bij te dragen aan de transities waarmee de samenleving wordt geconfronteerd.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan