Showcase

Succesfactoren voor een laag gebruik van antibiotica

Bij het terugdringen van het gebruik van antibiotica in de vleeskuiken- en vleeskalverhouderij is het ‘laaghangend fruit’ inmiddels geoogst. De focus verschuift daardoor naar kritische succesfactoren die de overgang naar een laag gebruik kunnen bevorderen. Wat betekent Wageningen Livestock Research daarin?

Eerste de data analyseren

Het gebruik van antibiotica door veehouders ligt per sector vast in landelijke databanken. Deze bevatten tevens bedrijfs- en koppelkenmerken. Analyse van deze data én een enquête onder laag- en hooggebruikers van antibiotica geeft inzicht in factoren die een relatie hebben met gebruik van antibiotica. Zowel technisch als op het gebied van kennis, houding en gedrag.

Pilot met hooggebruikers

De meest perspectiefvolle oplossingen worden toegepast in een praktijkpilot met hooggebruikers. Ook is een hulpmiddel ontwikkeld waarmee kritische succesfactoren langs de lat van relevantie en haalbaarheid kunnen worden gelegd.

Dit ondersteunt bestuurders en beleidsmakers bij het maken van adviezen en nemen van besluiten.