Symposium ‘Earth Futures’

’Earth Futures’ is een uniek eendaags symposium waar WUR-onderzoekers en internationaal vermaarde sprekers samenkomen om te discussiëren over veranderingen in het aardsysteem, zowel vanuit natuurwetenschappelijk als vanuit sociaalwetenschappelijk perspectief. Al sinds lange tijd levert Wageningen University & Research een bijdrage aan het interdisciplinaire onderzoek op het gebied van aardsysteemwetenschappen en -beheer, en aan de zoektocht naar oplossingen voor oude en nieuwe wereldwijde duurzaamheidsproblemen. Bij dit symposium kijken we terug op doorbraken in de interdisciplinaire wetenschap over deze onderwerpen. De huidige inzichten worden belicht en er wordt geïdentificeerd welke nieuwe kennis nodig is om de dringende interactie tussen natuur en samenleving aan te pakken in de context van voortdurende veranderingen in het aardsysteem.

Er zijn vier plenaire presentaties waarin de hoofdthema’s van de dag centraal staan: Anthropocene, Inequality, Biosphere-Technosphere en Earth Futures. Voor elk van deze thema’s geven drie sprekers (zowel van WUR als internationaal) in de plenaire sessie hun visie op de huidige stand van de techniek en op nieuwe vormen van kennis en betrokkenheid die nog nodig zijn om met diverse toekomstscenario’s voor de aarde om te gaan.

Time: 8:30-18:30
Location:
Waaierzaal, Orion

Registratie is gesloten, aanmelden ter plekke is nog wel mogelijk.

Programma

Tijd Activiteiten
08:30-09:00 Registratie en koffie
09:00-09:15 Opening en introductie: Rens Buchwaldt, WUR raad van bestuur,Dr. Aarti Gupta, Prof. Gerlinde de Deyn
09:15-10:45 Sessie I. The Anthropocene: Taking Stock and Looking Ahead.
10:45-11:00 Koffie pauze
11:00-12:30 Sessie II. Inequality: Implications for Earth Systems Research and Governance.
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:00 Sessie III. Biosphere - Technosphere: Exploring the Interface.
15:00-15:30 Koffie pauze
15:30-17:00 Sessie IV. Earth Futures: Research Frontiers.
17:00-17:15 Sluiting
17:15-18:30 Drinks & bites*
*Ook toegankelijk voor WUR studenten die deelnemen aan overige Earth Week activiteiten om symposium sprekers/gasten te ontmoeten

Themas

The Anthropocene: Taking Stock and Looking Ahead

In deze sessie gaan de sprekers in op het concept van het anthropoceen, bijvoorbeeld door een beeld te geven van de langetermijntrends in veranderende klimaatfactoren en de rol van de mens in het veranderen van die tendensen door de tijd heen. Ze bekijken ook kritisch welke gevolgen het concept van het anthropoceen als nieuw tijdperk in door de mens veroorzaakte grootschalige transformaties op aarde heeft voor de politiek en voor het interdisciplinaire onderzoek.

Sprekers:

 • Prof. Wouter Peters, WUR Environmental Sciences
 • Dr. Eva Lövbrand, Linköping University, Sweden
 • Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus/Vice-President Executive Board WUR
 • Gionata Gatto, Artist Creative Innovation

Chair and moderator: Prof. Gerlinde de Deyn

Inequality: Implications for Earth System Research and Governance

In deze sessie onderzoeken de sprekers trends in ongelijkheid over de hele wereld. Ze bespreken welke grote uitdaging verschillende dimensies van ongelijkheid opleveren bij het streven naar mondiale duurzaamheid en het onderzoek daarnaar, zowel nu als in de toekomst. De nadruk ligt op het begrijpen hoe de verschillende dimensies van ongelijkheid door de tijd heen kunnen worden gevisualiseerd en geanalyseerd, hoe trends zich ontwikkelen en in hoeverre in de aardsysteemwetenschappen is geprobeerd de ongelijkheid aan te pakken bij het analyseren en aanpakken van grote duurzaamheidsuitdagingen.

Sprekers:

 • Prof. Bas van Bavel, Utrecht University
 • Dr. Narasimha Rao, International Institute for Applied system analysis (IIASA), Vienna
 • Prof. Bram Büscher, WUR Social Sciences
 • Ludmilla Rodrigues, Artist Creative Innovation

Chair and moderator: Dr. Aarti Gupta

Biosphere – Technosphere: Interrogating the Interface

In deze sessie gaan de sprekers in op de manier waarop de mens het landschap en de werking van de biosfeer drastisch heeft veranderd, en op de rol van visualisatie- en meettechnologieën bij het aantonen en vormgeven van deze trajecten. Technologie is van essentieel belang, wil de mensheid op grootschalig niveau impact kunnen hebben. De rol van technologie bij het bevorderen van duurzame resultaten kan echter al dan niet effectief zijn, en ze kan al dan niet de positie van groepen mensen versterken, afhankelijk van de praktijkomstandigheden en de nagestreefde doelen. In de sessie wordt geanalyseerd in hoeverre de zoektocht naar onder andere duurzaam landgebruik, behoud van biodiversiteit en effectieve reacties op klimaatverandering wordt vereenvoudigd of juist wordt belemmerd door het zichtbaar maken, meten en/of proberen te ontwikkelen van interacties tussen de biosfeer en de technosfeer.

Sprekers:

 • Dr. Heleen de Coninck, Radboud University
 • Prof. Martin Herold, WUR Environmental Sciences
 • Prof. Esther Turnhout, WUR Environmental Sciences
 • Cody Healey-Conelly, Artist Creative Innovation

Chair and moderator: Dr. Aarti Gupta

Earth Futures: Research Frontiers

In deze afsluitende sessie geeft een panel van gerenommeerde sprekers – zowel uit de academische wereld als uit de praktijk en zowel van WUR als internationaal – zijn visie op de (on)mogelijkheden voor baanbrekend onderzoek op het gebied van toekomstscenario’s voor de aarde. Daarnaast gaat het panel in op mogelijke initiatieven op basis van efficiëntie, eerlijkheid en maatschappelijke betrokkenheid binnen de interdisciplinaire aardsysteemwetenschappen.

Sprekers:

 • Sytze Pruiksma, composer & sound artist
 • Prof. Katrina Brown, University of Exeter, UK
 • Dr. John Ingram, University of Oxford, UK
 • Ir. Natasja Oerlemans, WWF Netherlands
 • Prof. David Kleijn, WUR Environmental Sciences

Chair and moderator: Prof. Gerlinde de Deyn