Studentinformatie

Tarieven 2015-2016 voor Schakelstudenten

Hieronder staan de tarieven 2015-2016 voor schakelstudenten met de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

De vermelde bedragen en voorwaarden zijn onder voorbehoud en kunnen worden aangepast naar aanleiding van nieuwe regelgeving en/of besluiten van het instellingsbestuur.

Een schakelstudent is een student die een WU-schakelprogramma volgt om toegelaten te kunnen worden tot een WU Masteropleiding. Het schakelprogramma wordt individueel bepaald en bedraagt maximaal 30 ECTS. Voor het volgen van het schakelprogramma schrijft men zich in als student voor een WU bacheloropleiding. De maximale inschrijvingsduur als schakelstudent is 1 academisch jaar.

Inschrijven voor afzonderlijk schakelprogramma.
Schakelstudenten die alleen het schakelprogramma van 30 EC of minder volgen, betalen geen collegegeld maar een vergoeding ter hoogte van het proportionele deel van het wettelijk collegegeld. In 2015-2016 bedraagt de vergoeding per EC schakelvak: 1/60 van €1951.

Bijvoorbeeld:

Omvang schakelprogramma:                   Te betalen vergoeding:

30 EC                                                       € 975,50

24 EC                                                       € 780,40

18 EC                                                       € 585,30

Inschrijven voor schakelprogramma plus andere vakken.

Studenten die naast hun schakelprogramma andere vakken uit het WU-onderwijsaanbod willen volgen, worden ingeschreven als reguliere student in een bachelor opleiding. Zij betalen het collegegeld dat op hun inschrijving als student van toepassing is, rekening houdend met de nationaliteits- en diplomavoorwaarden.

Voor meer informatie over het te betalen collegegeld kijk op de webpagina over voorwaarden collegegeld of neem contact op met het Student Service Centre op.

Disclaimer: Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde voorwaarden en bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen worden aangepast naar aanleiding van nieuwe wetgeving of besluiten van het instellingsbestuur.