Tim van Hattum bij BNR Bouwmeesters: Klimaatbestendig bouwen

Extreme regenval, extreme droogte, het hoort bij het veranderende klimaat. De gebouwde omgeving is daar niet altijd geschikt voor. Hoe moet die bebouwing veranderen om ook in de toekomst de steden aangenaam te houden? Tim van Hattum deelt zijn visie over klimaatbestendig groen bouwen in BNR Bouwmeesters.