Toelichting model circulaire voedselketen

Bij het verwaarden van reststromen legt Wageningen Food & Biobased Research een verbinding tussen food en non-food – twee ketens die in een circulaire economie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Immers, bij de teelt van voedselgewassen en de productie van voedingsmiddelen blijft altijd een deel over dat niet geschikt is voor consumptie, zoals stengels en schillen. Deze reststromen kunnen fungeren als duurzame grondstofbron voor biobased producten en leveren daarmee milieuwinst en toegevoegde waarde.

Onze diensten

Om een reststroom succesvol te verwaarden zijn diverse stappen nodig om van idee tot vermarktbaar product te komen. Indien gewenst kunnen experts van Wageningen Food & Biobased Research hierbij ondersteunen.

Technologie & expertise portfolio

Specialisten uit diverse vakgebieden werken binnen WUR nauw met elkaar samen. Onze technologie & expertiseportfolio loopt uiteen van voorbehandelings- en bewaartechnologie, logistiek en scheidings- en fractioneringstechnologie, milde conservering en productontwikkeling tot fermentatie, biotechnologie, chemische modificatie en analysetechnologieën. Hierdoor zijn wij in staat de hele keten – van boer tot retailer en afvalverwerker – te ondersteunen bij een hoogwaardige verwerking van reststromen.

Voorbeeldprojecten

Benieuwd naar de kansen voor uw reststromen? Neem contact op