Faciliteit

UNLOCK

UNLOCK faciliteert onderzoek dat de sleutel vormt tot de toepassing van micro-organismen in de maatschappij.

Over UNLOCK

UNLOCK is een unieke onderzoeksfaciliteit die onderzoek naar microbiële mengculturen mogelijk maakt, op grote schaal en met hoge efficiëntie. De infrastructuur van UNLOCK bestaat uit drie experimentele platforms om nieuwe mengculturen te ontdekken en te karakteriseren. Het vierde platform zorgt voor de opslag, verwerking en interpretatie van grote hoeveelheden data in een cloud-gebaseerde infrastructuur.

Unlock_Haans.png

Biodiscovery Platform

Het Biodiscovery Platform (Laboratorium van Microbiologie, WUR) maakt het gebruikers mogelijk om nieuwe micro-organismen te ontdekken en te bestuderen. Deze micro-organismen kunnen weer gebruikt worden om synthetische mengculturen te ontwerpen voor allerlei toepassingen. Het platform richt zich specifiek op micro-organismen die alleen zonder zuurstof kunnen overleven.

Modular Bioreactor Platform

Het Modular Bioreactor platform (Milieutechnologie, WUR) maakt gebruik van verschillende typen bioreactoren die in uiteenlopende combinaties kunnen worden opgesteld. In het platform wordt onderzoek naar duurzame oplossingen voor milieuvraagstukken mogelijk gemaakt, zoals afbraak van (micro)verontreinigingen, duurzaam opwekken van energie en het herwinnen van grondstoffen uit complexe afvalstromen.

Parallel Cultivation Platform

Met het Parallel Cultivation Platform (Biotechnologie, TU Delft) kunnen gebruikers tientallen experimenten gelijktijdig onder verschillende condities in bioreactoren uitvoeren. Door de flexibiliteit van de analytische apparatuur kunnen vrijwel alle redoxcondities worden bestudeerd.

FAIR Data Platform

Het FAIR Data platform (Systeembiologie, WUR) zorgt voor opslag, verwerking en interpretatie van de grote hoeveelheid data uit de experimentele systemen in een cloud-gebaseerde infrastructuur die volgens FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) principes is opgezet.

Twitter background.png

Meer over UNLOCK