Varkens

Wageningen University & Research (WUR) doet onderzoek naar vleesvarkens, fokzeugen en biggen. Hierbij staat dierenwelzijn, duurzaamheid en efficiëntie centraal. We bestuderen onder andere voer, genetica, gezondheid, uitstoot, circulariteit en huisvesting. Bekijk hier het nieuws, dossiers en projecten op het gebied van kennis en innovaties in de varkenshouderij.