Showcase

Verbeteren vissenwelzijn in de visteelt

Voor het merendeel van de diersoorten geldt hoe beter het welzijn, hoe beter de weerbaarheid en uiteindelijk hoe beter de productie. Voor pluimvee en varkens is dit al jaren een belangrijk en succesvol onderzoekthema, maar voor visteelt is het een nieuw onderwerp.

Invloed van omgevingsverrijking

Wat is bijvoorbeeld de invloed van omgevingsverrijking, zoals schaduwplekken of rustplekken, op de weerbaarheid en productie van kweekvissen? Onderzoek moet uitwijzen welke en in hoeverre zulke welzijnsverhogende maatregelen in de praktijk te implementeren zijn.

Studie als stimulans

Een inventariserende studie naar onder meer de haalbaarheid van diergerichte indicatoren om het welzijn van kweekvis te monitoren, zoals door Albert Hein geïnitieerd voor de pangasius en Atlantische zalm, kan hierbij een stimulans zijn.