Verwerking persoonsgegevens Online Open Dag

Wageningen University & Research (WUR) organiseert jaarlijks in het voor- en najaar online open dagen voor studiekiezers en hun ouders/voogd uit zowel Nederland als het buitenland. Op de platforms opendag.wur.nl en ood.wur.nl bieden we studiekiezers de mogelijkheid om meer te lezen, te zien en ervaren over studeren aan WUR. Op het platform zijn allerlei mogelijkheid om interactie aan te gaan met studenten, studieadviseurs en docenten, denk aan chatten, 1op1 videobellen en interactieve presentaties. We registreren de activiteit van studiekiezers op het platform om ze achteraf gerichte informatie te verstrekken over opleidingen waar ze interesse hebben getoond en relevante vervolgactiviteiten. Met dit toestemmingsformulier licht WUR jou in over wat we gaan verwerken en welke rechten jij daarbij hebt.

Welke gegevens worden verzameld, locatie verwerking, bewaartermijnen en beveiliging

Tabel 1.JPG

Hoe worden je gegevens beveiligd

 • De informatiebeveiliging van informatiesystemen van WUR is gebaseerd op maatregelen, zoals die zijn weergegeven in het WUR normenkader voor Informatiebeveiliging (ISO/IEC 27002) en de algemene richtlijnen van de Wageningen University & Research.
 • De maatregelen zijn genomen met als doelstellingen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid te laten functioneren op een niveau voor de open dag.
 • Veilige opslag is gewaarborgd via veilige opslag, encryptie, monitoring, logging, autorisatie- en authenticatietechnieken en andere maatregelen.

Organisaties, instituten, landen waarmee wordt gedeeld

Tabel 2.JPG

Jouw rechten

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor het doel gebruikt waarvoor je deze hebt verstrekt. Je hebt het recht op inzage, verwijdering, correctie of beperking van de verwerking van persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Meer hierover vind je op Privacy & Cookie verklaring Wageningen University & Research.

Contactgegevens projectleider

Mocht je meer willen weten over de open dag, dan kun je terecht bij Susanne Laven, communicatieadviseur WUR, via susanne.laven@wur.nl of 0317-482610

Met jouw privacyvragen kun je ook terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming van WUR privacy@wur.nl. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens kun je vinden op http://wur.nl/privacy, in de event specifieke privacyverklaring link en op de event site.

Mocht er een geschil ontstaan, dan kun jij je klacht ook indienen via privacy@wur.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Toestemming

Met het geven van jouw toestemming verklaar je het volgende:

 • Jouw toestemming vrijwillig is gegeven.
 • Je bewust bent van de gegevens die gevraagd en verwerkt worden.
 • Je alle vragen hebt kunnen stellen en daarmee de toestemming volledig helder voor je is
 • Je bewust bent dat jouw gegevens voor en tijdens de open dag verrijkt worden met informatie over welke sessies jij bijwoont.
 • Je bewust bent dat deze gegevens na het event gebruikt worden om jou gepersonaliseerde informatie te sturen over ontwikkelingen rond opleidingen en het beantwoorden van vragen.
 • Je bewust bent van jouw rechten over de gegevens die van jouw zijn vastgelegd.
 • Je weet op welke wijze je contact kunt zoeken met de WUR als er onverhoopt aanvullende vragen en verzoeken van jouw zijde zijn.
 • Je bewust bent dat jouw toestemming te allen tijde ook weer ingetrokken kan worden.

Met het aanklikken van de opt in mogelijkheid verklaar je met bovenstaande akkoord te zijn.