vogelmijt

Vogelmijt / bloedluis

De vogelmijt Dermanyssus gallinae (ook wel bloedluis genoemd) is een parasiet van minder dan één millimeter groot dat, bij grote aantallen, grote effecten en gevolgen heeft op de gezondheid en het welzijn van mens en dier. In de Nederlandse professionele legpluimveehouderij wordt de schade door productieverlies en door bestrijdingskosten geschat op ca 11,5 miljoen euro per jaar. De burger kan gevolgen van vogelmijt ervaren als vogelmijten uit verlaten nesten huizen betreden en tijdens de nacht een bloedmaaltijd haalt bij mens en dier.

In de pluimveehouderij zorgt bloedluis/vogelmijt voor lagere productieresultaten en kosten voor het bestrijden van de plaag. Om de productie en het welzijn en gezondheid van de hen te waarborgen zullen we de bloedluis/vogelmijt moeten bestrijden en beheersen.

Bloedluis/vogelmijt

 • Is de meest voorkomende parasiet bij leghennen in Europa.
 • Kost de Europese legpluimveehouders waarschijnlijk € 130 miljoen per jaar (economische getallen uit 2004), maar tegenwoordig waarschijnlijk meer.  
 • Is een plaag die ook voorkomt bij sierpluimvee en -vogels, huisdieren, vee en de mens, waar het tot allergische reacties kan leiden.
 • Beheersing is nog belangrijker bij koppel met onbehandelde hennen.

Bloedluis/vogelmijt kan leiden tot:

 • Toename van stress en onrust in de koppel, net als agressief gedrag en pikkerij
 • Afname van de ei-productie en slechtere ei-kwaliteit door dunnere schaal en bloedstippen op het ei
 • Bloedverlies door mijten met populaties tot wel 500.000 mijten per hen, wat leidt tot bloedarmoede en soms sterfte
 • Verspreiden van pluimveeziekten veroorzaakt door bacterieën en virussen (zie tabel 1)
Pathogenen die door de bloedluis/vogelmijt verspreid kunnen worden
Bacteria Salmonella spp. P. multocida (fowl cholera) Chlamydia spp. Borrelia anserine E. rhusiopathiae Listeria monocytogene Coxiella Burnetti
Viruses EEE.WEE, VEE (togavirus) St. Louis Encephalitis (arbovirus) Fowl Pox Avian leucosis Newcastle disease (paramyxovirus) Avian Influenza A virus (H5N9)
gevolgen_vogelmijt.JPG

Achtergrondinformatie

Nederlandse publicaties

Mogelijkheden om een vogelmijtplaag te voorkomen

Elke pluimveehouder heeft drie mogelijkheden om een vogelmijtplaag te voorkomen;

 1. de introductie en verspreiding van vogelmijt voorkomen;
 2. de populatiegroei vertragen of
 3. de levenscyclus onderbreken door het sturen van het leefgebied van de vogelmijt (schuilplaatsen verminderen, minder optimale temperaturen), het nemen van hygiënemaatregelen zoals het gebruikmaken van een stofzuiger of een hoge druk (stoom)reiniger en hitte behandelingen van de stal of door het toepassen van bestrijdingsmethoden.

Gebruik de "Hulplijst tegen vogelmijt bij legpluimvee" om de risicofactoren te bepalen voor de insleep en versleep van vogelmijten.

Monitoring

Engelstalige publicaties

Proefschrift bestrijding vogelmijt

Infestation of poultry red mite in Europe

Levenscyclus vogelmijt

De vogelmijt heeft bloed nodig voor het volbrengen van de levenscyclus. Bloed is noodzakelijk voor de ontwikkeling van protonymf naar deutonymf, voor de ontwikkeling van deutonymf naar volwassen vogelmijt en voor het produceren van vogelmijteieren door het volwassen vogelmijtvrouwtje. Voor de ontwikkeling van ei naar larf en van larf naar protonymf is geen bloedmaaltijd nodig. Het bloed van vogels zorgt voor de snelste en meest succesvolle voortplanting van de vogelmijt.

vogelmijt_cyclus-01.jpg