Studentinformatie

Voorwaarden collegegeld

Welk collegegeldtype je betaalt, is afhankelijk van het al dan niet voldoen aan de nationaliteits- en diplomavoorwaarden.

Voldoe je aan de twee hieronder genoemde voorwaarden, dan betaal je het wettelijk collegegeld. Voldoe je niet aan één of beide voorwaarden, dan betaal je een instellingscollegegeld.

Nationaliteitsvoorwaarde

  1. Je hebt de nationaliteit van één van de EU-landen, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Suriname, of
  2. Je hebt een andere nationaliteit, maar je behoort wel tot één van de groepen van personen bedoeld in artikel 2.2 van de Wet Studiefinanciering 2000. Om vast te stellen of je tot één van deze groepen behoort, kun je het nationaliteitenschema doorlopen op de website van DUO.

Diplomavoorwaarde

  1. Je schrijft je in voor een bacheloropleiding en je hebt volgens het basisregister onderwijs (BRON-HO) niet eerder een bachelorgraad (of daarmee gelijk te stellen graad) behaald in het Nederlands Hoger Onderwijs, of
  2. Je schrijft je in voor een masteropleiding en je hebt volgens het basisregister onderwijs (BRON-HO) niet eerder een mastergraad (of daarmee gelijk te stellen graad) behaald in het Nederlands Hoger Onderwijs.

Voor meer informatie over aanspraak op wettelijk collegegeld: zie artikel 7.45a van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).