Vuur in ons waterland

Natuurbranden in Nederland, dat zal in eerste instantie wat gek klinken. Maar natuurbranden komen hier vaker voor dan algemeen wordt gedacht. Afgelopen jaar (2019) waren er al ruim 500 natuurbranden in Nederland. In 2018 waren dit er zelfs bijna 1000, mede door de extreme droogte. Deze branden kunnen een grote impact hebben, zoals de brand in de Deurnese Peel dit voorjaar. Dit was een van de heftigste natuurbranden in Nederland ooit, die zich door de stevige wind snel kon verplaatsen. De brandweer en andere hulpverleners hadden dagen nodig om de brand te bestrijden. Zelfs nadat de brand onder controle was, bleef deze in de weken daarna doorsmeulen, met als gevolg oplaaiende brandjes en aanhoudende geur- en rookoverlast.

Goed voorbereid zijn

Natuurbranden is dus ook voor Nederland een actueel en belangrijk onderwerp. Het bewustzijn over de risico’s en het voorkomen van natuurbranden in ons land is nog niet groot, terwijl er genoeg reden is om beter voorbereid te zijn. Nederland is dichtbevolkt, waardoor mensen snel betrokken kunnen raken bij een natuurbrand en hier gevolgen van zullen ondervinden. Ook zullen natuurbranden in de toekomst nog vaker voorkomen door klimaatverandering en de effecten daarvan, zoals langdurige droogte.

Vanaf 8 juli in Museon

Het is belangrijk dat niet alleen overheden, bedrijven en inwoners leren over de impact van natuurbranden en hoe zij zich kunnen voorbereiden, maar ook de toekomstige generatie. Vijf studenten van Wageningen University (Carlijn Jalink, Carmen van de Waterbeemd, Gijs Boevink, Madzy Korte, Sandra Schill) hebben daarom onder begeleiding van natuurbranddeskundige Cathelijne Stoof een actualiteitenpodium ontwikkeld in het Museon in Den Haag. Kinderen kunnen hier interessante feitjes over natuurbranden leren en spelend te weten komen hoe ze zich het beste op een natuurbrand kunnen voorbereiden. Een 3D-boom en een interactieve game maken het podium uniek en spannend. 

Het podium ‘Vuur in ons Waterland’ is vanaf 8 juli te bewonderen in Museon in Den Haag.