Wageningen World

Wageningen World: Wereldklaslokaal voor duurzame boeren

Voorbeeldboeren vanuit verschillende werelddelen vormen samen een online leerschool voor duurzame landbouwsystemen. Anderen kunnen op afstand van hun werkwijzen leren, onder meer via een hologram.

Rogier Schulte, hoogleraar Farming Systems Ecology in Wageningen spreekt van ‘een wereldklaslokaal of een mondiaal laboratorium voor duurzame landbouwsystemen’. Boeren kunnen overal ter wereld geïnspireerd raken door de bestaande bedrijven die op verschillende continenten door een radicale aanpak een duurzaam en winstgevend landbouwsysteem hebben ontwikkeld. Hierdoor kunnen ze de innovaties in hun eigen bedrijf toe passen, of een variant daarvan te ontwikkelen. Het klaslokaal omvat een range van grote bedrijven, kleine individuele boeren of coöperaties, veeteelt zowel als akkerbouw.