Artikel

Water en nutriënten

Het watersysteem is volledig gesloten opgezet met 100% recirculatie en ontsmetting met behulp van ozon, alles per afdeling gescheiden zodat de waterbalans per teelt opgesteld kan worden. De kas loost dan ook geen drain- en condenswater op het riool.

Zo gaan dus geen nutriënten verloren, wordt het water optimaal benut en komen er ook geen residuen van gewasbeschermingsmiddelen in het riool terecht. Ook in de Freesia is het teeltsysteem waterzijdig gesloten door bakken in de grond  uit te graven en van stoombaar folie te voorzien waardoor deze waterdicht zijn. Als substraat is hier zand gebruikt.