‘We moeten stoppen met de race naar de bodem’

Net als bij andere alledaagse producten als koffie, suiker en fruit, is ook bij cacao de kans aanwezig dat er mensen voor zijn uitgebuit. Zijn er instrumenten die bedrijven en overheden kunnen gebruiken om de risico’s op misstanden in productie- en voedselketens in kaart te brengen en te voorkomen?