Showcase

Weerbaarheid van vleeskuikens

Goede gezondheid en welzijn zijn belangrijk voor de weerbaarheid van vleeskuikens. Een hele kritische periode is die van het moment dat het ei wordt gelegd tot en met de eerste week in de stal. Early feeding kan daarbij een uitkomst zijn.

Early feeding

Bij Early feeding komen de kuikens in de stal uit het ei, waarna ze als eendagskuiken al direct beschikken over voer en water. Bovendien vermijden we hiermee het transport van de kuikens van de broederij naar het vleeskuikenbedrijf.

Onderzoek heeft aangetoond dat het voeren van kuikens, direct na uitkomen, leidt tot minder sterfte, een betere groei en een betere voerconversie in vergelijking met kuikens die na uitkomen 48 uur geen voer hebben gekregen.

Omgevingsverrijking

Verder kan ook omgevingsverrijking in vleeskuikenstallen een positief effect hebben op de weerbaarheid van de vleeskuikens. Omgevingsverrijking stimuleert het natuurlijk gedrag van vleeskuikens.

Meer weten over ons onderzoek?

Wageningen Livestock Research doet zowel aan het systeem van Early feeding als omgevingsverrijking onderzoek. Neem contact op met onze expert voor meer informatie.