Expertise

Windmolens: kansen voor natuurherstel en biodiversiteit

In het verleden boden oesterbanken en andere harde structuren op de bodem van de Noordzee een schuilplaats en habitat voor specifieke mariene soorten. Door overbevissing, ziektes en klimaatverandering zijn de banken, en daarmee ook de soorten verdwenen. Windmolenparken bieden een nieuwe kans voor schelpdierbanken en bodemdieren. Tussen de windmolens kunnen opnieuw oesterbanken worden aangelegd, en op de stenen rondom de basis van windmolens (die daar liggen om aantasting door zeestromen te voorkomen) kunnen met slim ecologisch ontwerp nieuwe habitats ontstaan.