WUR en ondersteuning voor Oekraïners

Op donderdag 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. Sommigen van hen zijn al in, of komen naar, Nederland. Wageningen University & Research wil helpen waar dat mogelijk en passend is bij onze doelstellingen. Op deze pagina hebben we de belangrijkste informatie rond WUR en Oekraïne samengebracht.

Met verbazing en afschuw volgen we dagelijks de ontwikkelingen in Oekraïne. De inval van het Russische leger laat ongekende sporen achter. We maken ons zorgen, speciaal over de situatie van academici en studenten in de gebieden die te maken hebben met geweld en belegering. Lees meer over hoe WUR zich sterk maakt voor support voor wie hier direct en indirect door getroffen worden.

Bent u een academisch vluchteling als gevolg van de oorlog in Oekraïne? Via de knop hieronder kunt u de WUR gemeenschap om hulp vragen.

Wat doet WUR voor Oekraïense studenten die in Wageningen (willen) studeren?

Wat doet WUR voor huidige studenten uit Ukraine en Rusland?

Het Student Service Centre heeft contact met onze huidige (exchange) studenten uit Oekraïne en Rusland. Waar nodig zal WUR individueel maatwerk leveren als het gaat om (financiële) ondersteuning. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met ssc@wur.nl (Ingrid Hijman).

Is het mogelijk voor vluchtelingen uit Oekraïne om aan WUR een aantal vakken te volgen?

Vluchtelingen uit Oekraïne met een relevante academische achtergrond die geïnteresseerd zijn in BSc- of MSc-onderwijs in het WUR-domein en voldoende beheersing van de Engelse taal hebben, kunnen via het WURth-while-programma gratis toegang krijgen tot BSc- of MSc-vakken. Zij kunnen zich aanmelden voor een vak door het online inschrijfformulier in te vullen. Voor meer informatie neem contact op met Suzanne van der Meer via het contactformulier op de website.

Kunnen vluchtelingen die vakken hebben gevolgd in WURth-while programma ook instromen in BSc- of MSc-programme?

Vluchtelingen die nu tijdelijk een vak volgen kunnen eventueel later instromen in een regulier BSc- of MSc-programma. Dit wordt individueel bekeken.

Regelt de WUR huisvesting voor vluchtelingen die vakken gaan volgen?

Nee, de WUR kan geen huisvesting regelen voor vluchtelingen die vakken volgen. Wel zijn er beperkte middelen beschikbaar voor reisgeld.

Kunnen vluchtelingen die hier vakken komen volgen een laptop lenen?

We zullen individueel bekijken wat er nodig is voor vluchtelingen om hier vakken te komen volgen. Bij vragen, neem contact op met ssc@wur.nl

Kunnen vluchtelingen uit Oekraïne ook regulier BSc- of MSc-programma volgen?

Vluchtelingen die een regulier BSc- of MSc-programma willen volgen kunnen zich aanmelden via de reguliere manier van aanmelden: Aanmelden voor een Bacheloropleiding en Aanmelden voor een Master opleiding.

Op dit moment wordt geen uitzondering gemaakt wat betreft toelatingseisen voor vluchtelingen uit Oekraïne. De opleidingen starten per september. Wanneer een vluchteling eerder wil starten met het volgen van onderwijs kan dit via het WURth-while-programma. Bij vragen: ssc@wur.nl.

Worden er door WUR beurzen beschikbaar gesteld voor vluchtelingen uit Oekraïne?

Het volgen van vakken binnen het WURth-while-programma is gratis. Er zijn op dit moment nog geen specifieke beurzen beschikbaar voor vluchtelingen uit Oekraïne die een volledige opleiding willen volgen. WUR heeft wel een beperkt aantal beurzen beschikbaar voor studenten uit conflictgebieden (waaronder Oekraïne). We bekijken nog of er speciale actie moet komen vanuit het Alumnifonds zoals we dat ook hebben gedaan voor studenten die in problemen kwamen tijdens de Corona-crisis. We zijn in overleg met het Ministerie van OCW over een landelijke beurzenprogramma. Ook hebben we de vraag voorgelegd aan het Ministerie van OCW of het mogelijk is dat vluchtelingen uit Oekraïne het lage wettelijke collegegeld betalen. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF heeft helaas geen beurzen beschikbaar omdat vluchtelingen uit Oekraïne momenteel niet worden gezien als reguliere vluchtelingen.

Is het mogelijk voor (internationale) studenten uit Oekraïne om hier hun studie af te maken?

WUR krijgt momenteel veel vragen van (internationale) studenten uit Oekraïne die hier in Nederland hun studie willen afmaken. Het gaat dan zowel om studenten uit Oekraïne zelf als internationale studenten die in Oekraïne studeerden. We zijn over deze problematiek in overleg met het Ministerie van OCW. Studenten kunnen zich aanmelden via toelating How to apply for a master's programme? - WUR Studenten moeten toelaatbaar zijn. Daarna kan gekeken worden of er vrijstellingen kunnen worden gegeven. Helaas is het niet mogelijk om studenten die al bijna klaar waren met hun studie een Wagenings diploma te geven.

Zorgt WUR voor huisvesting van studenten uit Oekraïne?

Als een student uit Oekraïne hier een BSc- of MSc-opleiding komt volgen zal de WUR samen met Idealis kijken naar huisvestingsmogelijkheden.

Kan WUR geen huisvesting beschikbaar stellen voor vluchtelingen?

Op dit moment wordt onderzocht of een gebouw van de WUR dat nu gebruikt wordt voor studentenhuisvesting, ingericht kan worden voor vluchtelingen. We zijn hierover in gesprek met de gemeente Wageningen.

Waar kunnen studenten uit Oekraïne terecht met vragen over visa?

Studenten uit Oekraïne kunnen voor vragen over visa terecht bij ssc@wur.nl.

Wat doet WUR voor Oekraïense mensen die bij WUR willen komen werken?

Op initiatief van leerstoelgroepen of business units kan (tijdelijk) een positie gecreëerd worden die kan worden ingevuld door onderzoekers/studenten/post-docs/technici/gasten uit Oekraïne of Rusland. WUR onderzoekt op dit moment hoe zij vraag en aanbod bij elkaar kan brengen. Medewerkers met vragen hierover, kunnen op intranet terecht voor meer informatie, of contact opnemen met hun HR-adviseur.

WUR registreert zijn openstaande posities op Science for Ukraine en Academic Transfer.