Expertise

Zandsuppleties

Door stormen en veranderd getij door waterkeringen verdwijnt zand van onze kusten en deltagebieden. Daarmee verzwakken duinen en dijken en lopen foerageer- en rustgebieden van dieren gevaar. Een oplossing voor deze 'zandhonger' zijn zandsuppleties, waarbij zand uit zee wordt gewonnen en op de kust wordt aangebracht. Wageningen Marine Research doet onderzoek naar de optimale wijze van zandwinning en zandsuppleren voor de natuur.