Expertise

Zeezoogdieren

Zeezoogdieren worden beschermd door internationale verdragen. Toch is walvisjacht nog niet uitgebannen, en zorgen klimaatverandering en menselijk handelen voor verstoring en bedreiging van populaties. Het werk van Wageningen Marine Research omvat monitoring en tellen van populaties in de Noordzee, Waddenzee en poolgebieden, onderzoek naar de maaginhoud van gestrande walvissen op de Nederlandse kust, en akoestisch onderzoek bij de Nederlandse Antillen. Daarnaast maken we deel uit van verschillende beleidsadviescommissies en internationale fora.