Blogpost

Blog: Focus op kwaliteit van voedsel

Gepubliceerd op
15 oktober 2015

De internationale Wereldvoedseldag (16 oktober) die jaarlijks wordt georganiseerd op initiatief van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties vraagt aandacht voor voedselzekerheid in de wereld. Van oudsher gaat het dan over de vraag of er wel voldoende voedsel beschikbaar is om de groeiende wereldbevolking van eten te voorzien. Vanwege de klimaatsverandering komt ook duurzame voedselproductie steeds hoger op de agenda. Dit jaar wordt speciaal aandacht gevraagd voor de noodzaak om de toegang tot voedsel te verbeteren.