Blogpost

Boerenadvies voor varkenshouders

Gepubliceerd op
1 mei 2015

Op initiatief van het team VIC Sterksel is in deze nieuwsbrief een nieuwe rubriek ‘Boerenadvies’ opgenomen. Dierverzorgers en innovatiemanagers delen in deze rubriek praktische tips over de bedrijfsvoering met alle varkenshouders. In deze nieuwsbrief krijgt het efficiënt voeren en drinken van biggen en vleesvarkens aandacht. De basis voor een gezonde varkensstapel en daarmee voor een groot deel bepalend voor het rendement op uw varkensbedrijf. Het ‘Boerenadvies’ is een blijvertje in deze nieuwsbrief. Een mooie uitdaging voor het team om telkens weer te laten zien dat er voor elke varkenshouder wat te halen is op VIC Sterksel.

De onzekerheid over het voortbestaan van VIC Sterksel vormde de directe aanleiding voor het team tot het opstellen van het ‘Boerenadvies’. De dierverzorgers en innovatiemanagers hebben allemaal hart voor de varkenshouderij. Een aantal leden van het team hebben zelfs thuis een varkensbedrijf en zijn in beeld als bedrijfsopvolger. De kritische opmerkingen van enkele varkenshouders via o.a. de sociale media op bijv. Pro Dromi, ongecoupeerde staarten, nieuwe stalconcepten, 4-dagen eis groepshuisvesting en VIC Sterksel in het algemeen stuiten in het team op veel onbegrip. Het is namelijk een hardnekkig misverstand dat VIC Sterksel deze onderzoeken in eigen beheer uitvoert. Sinds jaar en dag zijn de sector en overheid gezamenlijk opdrachtgever voor marktinnovaties en maatschappelijke vraagstukken. De meerwaarde van VIC Sterksel voor de varkenshouders zit juist in het wetenschappelijk onderbouwd uitvoeren van risicovol onderzoek. Rondom de projecten vindt veel overleg plaats met zowel vooroplopende varkenshouders als vertegenwoordigers van de belangenorganisaties en overheid. Zo wordt voorkomen dat varkenshouders onnodig economische schade op lopen als gevolg van te vroege introductie van marktinnovaties of beleidsmaatregelen in de praktijk.

VIC Sterksel heeft de ambitie om ook in de toekomst haar meerwaarde voor de varkenssector telkens opnieuw waar te maken. Met het wegvallen van de gezamenlijke financiering via het productschap is het cruciaal dat andere private partijen deze rol overnemen. Wij zijn dan ook blij met het signaal van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), die het coördineren en financieren van gezamenlijk onderzoek een belangrijke taak vinden. Een signaal dat weerklank vindt bij andere ketenpartijen en het bedrijfsleven verenigd in het Partnership van VIC Sterksel. Tot slot een boerenadvies van mijn kant: “blijf investeren in gezamenlijk onderzoek in de varkensketen, want zonder innovatie heeft de varkenssector geen toekomst!”

Han Swinkels

(manager VIC Sterksel)