Blogpost

Btw weer ter discussie

Gepubliceerd op
23 juni 2015

Van het kabinet mag, nee moet er worden nagedacht over de fiscale hervorming. Een van de eerste zaken die daarbij afgelopen week uitlekte, was een idee om de btw te vereenvoudigen en voor de meeste producten op het hoge tarief te stellen.

De btw-tarieven zijn voor sommige producten moeilijk uit te leggen. Zo betaalt u over voer voor de cavia het hoge tarief, heeft uw dochter liever een konijn, dan betaalt u het lage tarief. Dat komt omdat konijnen een landbouwproduct zijn (of liever: waren) en Flappie door ons zelf opgegeten kan worden. Ook bij paarden zullen weinigen zich realiseren dat we om die reden (en de historie van werkpaarden in de landbouw) een laag tarief kennen.

Overigens heeft de landbouw ook nog een landbouwregeling die zorgt dat kleine boeren die weinig investeren en aankopen geen btw-boekhouding hoeven te voeren. Nog maar een klein deel van de productie wordt via dat stelsel verrekend. Over de noodzaak daarvan kan in deze fiscale hervorming ook discussie ontstaan. Er kan worden uitgerekend of de kosten van een jaarlijkse btw-aangifte, gelijktijdig met de aangifte inkomstenbelasting, door deze kleine boeren maatschappelijk niet goedkoper is dan de kosten die overheid en bedrijfsleven nu maken om dit systeem in de benen te houden.

Een andere interessante discussie met verschillende onderzoeksvragen richt zich op de primaire levensbehoeften. Het kabinet lijkt hiervoor een uitzondering te willen maken en niet op de Deense toer te willen gaan: in Denemarken zijn alle producten met 25% belast. De vraag is dan natuurlijk wat primaire levensbehoeften zijn. Een categorie waarover weer discussie is ontstaan, is het verlaagde btw-tarief voor de sierteelt. Daarvan is geraamd dat de fiscus  in 2010 € 185 mln. misliep. In 2007 was er ook al discussie en heeft het LEI een evaluatie uitgevoerd van het verlaagd btw-tarief voor sierteelt. Toen werd geconcludeerd dat de regeling een positieve bijdrage levert aan omzet en werkgelegenheid in de Nederlandse tuinbouw. Misschien wordt het tijd voor een update.

Een laatste issue rond btw is die op producten waarvoor de consument niet de juiste prijs betaalt omdat er bij de productie veel negatieve effecten zijn die niet in de kostprijs zitten. Het principe van de belastingherziening is dat vervuilende producten en schaarse grondstoffen meer moeten worden belast en arbeid minder. Dat zou betekenen dat het btw-tarief op producten als vlees wordt verhoogd, waar de werkelijke kostprijs beduidend boven de marktprijs ligt.

Een hoog btw-tarief voor zulke producten zou de consumptie (en productie) wat doen afnemen en de staatskas spekken. Die gelden kunnen worden gebruikt om de belasting op arbeid te verlagen en zo de arbeidskosten te verlagen. Dan kan de slachterij wat goedkoper werken en dat is goed voor de concurrentiepositie, maar boer en tuinder profiteren daar maar betrekkelijk van. Mijns inziens zou je die gelden dan moeten gebruiken voor de herstructurering van de sector zodat de milieubelasting afneemt.

Enfin, de gelekte kabinetsideeën roepen interessante discussies en onderzoeksvragen op. Wij rekenen er graag aan, houdt u voorlopig rekening met 21% btw.