Blogpost

De boer op en ervaringen delen

Gepubliceerd op
30 juni 2014

In de kantine van VIC Sterksel hangt een agenda met uitnodigingen die wij ontvangen van varkenshouders en het bedrijfsleven. Ook staan daar de ‘wroeten met…….’ sessies georganiseerd door VarkensNET genoteerd. Het idee is dat wij onze dierverzorgers en innovatiemanagers hiermee stimuleren om de boer op te gaan. Ga op bezoek bij open dagen van varkenshouders, etc. en deel je ervaringen over het werken op het innovatiecentrum voor de varkenshouderij in Sterksel. Wees zichtbaar en vertel de varkenshouders wat we voor hen doen.

Van toen naar nu

Onze kennisinfrastructuur is enorm veranderd. We kennen allemaal nog de tijd van het OVO-drieluik (onderzoek, voorlichting, onderwijs), waarin de regionale varkensproefbedrijven werkten aan praktijkonderzoek en de nieuwste innovaties demonstreerden. Net als alle varkenshouders ging ook ik in mijn jonge jaren elk jaar weer naar Sterksel of Raalte. Gedreven door nieuwsgierigheid naar de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van huisvesting en bedrijfsvoering van varkens. Later als student en onderzoeker kwam ik ook van tijd tot tijd op het proefstation in Rosmalen. Daar maakte ik kennis met beleidsmatig gevoelig onderzoek zoals groepshuisvesting dragende zeugen, welzijnsvoorschriften en SPF-onderzoek met varkens.

De tijd van het OVO-drieluik ligt achter ons. Vandaag hebben we een kennisinfrastructuur, waarin VIC-Sterksel een rol vervult van hét  nationale innovatiecentrum voor de varkenshouderij. De gezamenlijke visie - Recept voor duurzaam varkensvlees - van NVV, LTO en COV bepaalt het innovatieprogramma dat gefinancierd wordt door nu nog het Productschap en EZ. Samen met netwerken  van varkenshouders, bedrijfsleven en onderzoekers wordt gewerkt aan innovaties in houderij en bedrijfsvoering zoals individuele dierherkenning, voeren op maat, groepskramen, etc. En ja, bij VIC Sterksel werken wij  ook aan beleidsmatig gevoelig onderzoek zoals het verkennen van de (on)mogelijkheden van het huisvesten van varkens met langere staarten. Elk dag werkt een enthousiast team voor alle varkenshouders aan meer rendement voor vandaag in een steeds meer gedifferentieerde markt – gangbaar, merkvlees en biologisch - én het behoud van draagvlak in de Nederlandse samenleving voor de toekomst.       

U bent welkom

Waarom is het nu zo belangrijk dat alle medewerkers van VIC Sterksel de boer op gaan? De vanzelfsprekendheid dat u als varkenshouder elk jaar gedreven door nieuwsgierigheid naar VIC Sterksel komen is helaas ook voorbij. Reden voor het team van VIC Sterksel om zelf het initiatief te nemen en met alle varkenshouders in gesprek te gaan over innovaties tijdens open dagen, symposia, wroeten met …. sessies van VarkensNET, etc. Wellicht lukt het ons uw nieuwsgierigheid te prikkelen met als gevolg dat u weer jaarlijks een bezoek brengt aan VIC Sterksel. U bent meer dan welkom!

Han Swinkels
(manager VIC Sterksel)