Blogpost

Naar een lerende varkenshouderijketen

Gepubliceerd op
4 maart 2015

Het verdienvermogen of verdienmodel staat hoog op de agenda van alle varkenshouders en andere schakels in de varkenshouderijketen. Het bepaalt namelijk het inkomen én de investeringsruimte voor bedrijfsontwikkeling en innovaties in de hele keten. Ruim een jaar geleden heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het advies ‘Naar een lerende economie’ gepubliceerd. Betoogd wordt dat in een lerende economie het circuleren of delen van kennis en vaardigheden bepalend is voor het verbeteren van de verdienvermogen van Nederland. Wat voor de Nederlandse economie geldt is zeker ook van kracht voor de varkenshouderijketen.

VIC Sterksel werkt al enkele jaren met VarkensNET aan het verbeteren van het verdienvermogen in de varkenshouderijketen door te werken aan de lerende varkenshouderijketen. In 2014 zijn er meerdere ‘Wroeten met…..’ sessies georganiseerd, waarin kennis is gedeeld onder varkenshouders. Een ander initiatief van VarkensNET is de Pig Innovation Tour. Vooroplopende varkenshouders met PIT delen op verschillende thema’s kennis en vaardigheden met collega varkenshouders, die dit vervolgens kunnen toepassen op het eigen bedrijf. VIC Sterksel heeft op verzoek van enkele varkenshouders het landelijke biggenprijzenschema opnieuw geïntroduceerd. Een onafhankelijke richtprijs voor biggen die als basis kan worden gebruikt voor het evenredig verdelen van de marge voor de vleesvarkens- en zeugenhouder.

Ook in 2015 gaan VIC Sterksel en VarkensNET verder bouwen aan een lerende varkenshouderijketen. Succesvolle activiteiten worden voorgezet en we gaan weer nieuwe, verrassende  initiatieven oppakken. Ook gaan wij kijken of we meer dan nu de krachten kunnen bundelen met het (middelbaar en hoger) onderwijs en andere partijen. Waarom? Laten we daarover geen misverstand bestaan. Het delen van kennis en vaardigheden is voor alle varkenshouders de sleutel tot het verbeteren van het rendement op het varkensbedrijf en daarmee het verdienvermogen van de totale varkenshouderijketen.

Han Swinkels

(manager VIC Sterksel)