Blogpost

POV

Gepubliceerd op
16 september 2014

Op VIC Sterksel wemelt het van de studenten die een studie volgen aan de Agrarische Opleiding Centra (AOC’s) of de Hogere Agrarische Scholen (HASsen). Voor veel van deze studenten is het een eerste kennismaking met de varkenshouderij. Naast het leren werken op het varkensbedrijf en het uitvoeren van onderzoek werken we met de studenten ook aan het vergroten van hun kennis over de varkenssector. Met enige regelmaat stuiten studenten op onbekende begrippen en afkortingen. Normaal gesproken doen wij de vraag: “Wat betekent deze afkorting nu weer?” af met het simpel benoemen van de oorsprong van de letters. Dat gaan we de komende tijd anders doen. Voor een toelichting op de afkorting ‘POV’ nemen we uitgebreid de tijd.

Tijdens het 20-jarige jubileum van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) heeft de nieuwe voorzitter, Ingrid Jansen, de aftrap gegeven voor de informatiecampagne over de nieuwe Producenten Organisatie Varkenshouderij ofwel POV. Samen met de Land- en Tuinbouw Organisatie Vakgroep Varkens (LTO Varkens) gaat de NVV voor 100% lidmaatschap van de varkenshouders. Zeer ambitieus én zeer noodzakelijk. Ik roep dan ook het bedrijfsleven en andere belanghebbenden op om varkenshouders te stimuleren lid te worden van de POV. Waarom? Voor mij is het klip en klaar dat een breed gedragen POV cruciaal is voor de toekomst van de varkenssector. En inderdaad, “Varkens horen bij Nederland”.

Kijken naar het verleden heeft alleen zin als je kunt leren voor de toekomst. De afgelopen decennia hebben varkenshouders via het Productschap Vee en Vlees (PVV) gezamenlijk geïnvesteerd in communicatie, kwaliteit, gezondheid, onderzoek en kennisoverdracht. Tezamen met het ondernemerschap van de individuele varkenshouder behoort de Nederlandse varkenshouderij daardoor tot de top van de wereld. Wil de varkenssector deze positie behouden dan blijft gezamenlijk investeren bittere noodzaak. Bovendien vereist de maatschappelijke druk dat de varkenshouders ook samen blijven werken aan het draagvlak voor de varkenshouderij in de Nederlandse samenleving. Het varkensbedrijf van VIC Sterksel heeft zich al aangemeld bij de POV. Net als NVV en LTO Varkens gaan wij voor 100%. U toch ook!

Han Swinkels
(manager VIC Sterksel)