Blogpost

Samenwerken om te kunnen innoveren

Gepubliceerd op
2 december 2014

VIC Sterksel heeft een overeenkomst gesloten met Re-N Technology om de komende jaren samen te gaan werken aan het winnen van groene energie en biomeststoffen uit varkensmest. Re-N Technology neemt de exploitatie over van de biogasinstallatie. VIC Sterksel gaat zich met andere partners volledig focussen op onderzoek en kennisoverdracht. Samenwerken met een ‘win-win’ voor alle partijen.

Dankzij de samenwerking met Re-N Technology gaat VIC Sterksel ook toewerken naar een gesloten bedrijf voor het verwaarden van varkensdrijfmest. In 2011 heeft VIC Sterksel al de keuze gemaakt om zich volledig te gaan richten op het ontwikkelen en testen van innovaties op onderdelen van bedrijfssystemen en bedrijfsvoering in de varkenshouderij. Het varkensbedrijf van VIC Sterksel is een gesloten bedrijf met ca. 350 zeugen- en 2100 vleesvarkensplaatsen. De aanwezige varkens worden zoveel mogelijk ingezet voor onderzoek. Varkens die niet meer ingezet worden voor onderzoek worden overgebracht naar twee gehuurde vleesvarkensstallen buiten VIC Sterksel. Dankzij deze bedrijfssituatie is het voor VIC Sterksel mogelijk om aan innovaties te werken op alle onderdelen van het zeugen- en vleesvarkensbedrijf.

Re-N Technology gaat op VIC Sterksel enkele stappen verder zetten, zodat de varkensdrijfmest wordt omgezet in groene energie en vervolgens verwerkt tot biomeststoffen. Tot nu toe wordt alleen bedrijfsmatig drijfmest tezamen met co-producten vergist voor de productie van groene elektriciteit. In het onderzoek wordt vooral geëxperimenteerd met monovergisters die kunnen worden ingezet op bedrijfsniveau. Door in de toekomst de verwerking met de vergisting te combineren, kan meer mest vergist worden en zijn minder co-producten nodig.

Voor VIC Sterksel betekent dit dat een nieuwe bedrijfssituatie ontstaat met mogelijkheden tot onderzoek naar mest “vanaf de staart van het varken tot aan de wortels van de plant”. Een ideale situatie voor het innovatiecentrum voor de varkenshouderij.

VIC Sterksel blijft investeren in haar bedrijf om te kunnen blijven innoveren voor de varkenshouders. De samenwerking met Re-N Technology geeft een impuls aan het broodnodige praktijkonderzoek met als ambitie varkensmest in de toekomst rendabel te verwaarden. Samenwerken maakt niet alleen Sterksel sterker, maar is ook nodig voor het versterken van de toonaangevende positie van de Nederlandse varkenssector in de wereld.

Han Swinkels

(manager VIC Sterksel)