Blogpost

Vraag gestuurd zorgt voor dynamiek

Gepubliceerd op
20 mei 2016

Als manager van VIC Sterksel ben ik bezig een meerjarig onderzoeksprogramma inclusief financiering te ontwikkelen. Net als voorheen in mijn rol als bestuurder stel ik daarbij een toekomstgerichte en -bestendige varkenshouderij centraal. Innovatie is daarvoor heel belangrijk. Het onderzoeksprogramma moet daarom gericht zijn op wat de varkenshouderij nodig heeft om op het gebied van duurzaamheid en rendement stappen te gaan zetten. Want we willen ook in de toekomst de koploper in de wereld kunnen zijn in de varkenshouderij.

fdf5e1df-e412-4f90-82d0-583bd74a305a_BioKennis_NL_Varkens_2010009487_SG_d8c623ef_530x265.jpg

Hoe komen we tot het juĂ­ste onderzoeksprogramma? Voor mij staat buiten kijf dat we het programma moeten maken samen met die partijen die belangen hebben bij de doelstelling: duurzaamheid en rendement. Een belangrijke partij is uiteraard de varkenshouder zelf. Die zal de resultaten moeten kunnen gebruiken. En bij de een zal dat op korte termijn zijn, bij de andere varkenshouder meer op de lange termijn. Voor een succesvol onderzoeksprogramma is draagvlak in de primaire sector van groot belang.

Als manager van VIC Sterksel vind ik dat onderzoek en innovatie vraag gestuurd moet zijn. Varkenshouders en partners uit het bedrijfsleven kunnen onderzoeks- en innovatievragen indienen bij team VIC. Onze innovatiemanagers gaan dan met die vragen aan de slag. Daarbij schakelen we de kennis en kunde van Wageningse onderzoekers in om samen met de partners van Sterksel (periferie) en de varkenshouders aan de slag te gaan om tot oplossingen te komen. Dit brengt de dynamiek terug in het onderzoek en innovatie en daardoor ook in de varkenshouderij. Elke goede vraag verdient een goed antwoord. Ik roep dan ook iedereen met een idee of vraag op om te bellen (0317-488000) of te mailen (vic.sterksel@wur.nl) met het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel. Laagdrempelig en vraag gestuurd onderzoek en innovatie, pak die kans!

Theo Duteweerd
Manager VIC Sterksel