Blogpost

Wauw!

Gepubliceerd op
9 mei 2014

Vanwege het vertrek van Daan Somers als manager VIC Sterksel heb ik opnieuw kennis kunnen maken met hèt innovatiecentrum voor de varkenshouderij. Bij de eerste rondgang was ik verbaasd over de verscheidenheid aan innovatieve trajecten, waaraan vandaag gewerkt wordt op VIC Sterksel.

Overigens is dit wel logisch te verklaren. De laatste jaren hebben we namelijk ook een toename in verscheidenheid gezien in de varkenshouderij. Volgens het CBS hadden we in 2013 ongeveer 3.700 varkensbedrijven met in totaal 12,1 miljoen varkens. Een groot aantal van deze bedrijven – gespecialiseerde vermeerderingsbedrijven – produceren biggen voor de exportmarkt. In 2012 zijn 6,9 miljoen biggen verkocht, waarvan 63% aan Duitse afnemers. De overige bedrijven produceren varkens voor met name de Nederlandse en Europese consument. Binnen deze groep voedselproducerende bedrijven zien we het onderscheid steeds meer toenemen. Tot voor enkele jaren terug hadden we ruim 95% gangbaar varkensvlees en bijna 5% biologisch varkensvlees. De laatste jaren zien we een sterke toename in het tussensegment variërend van Good Farming Star en Keten Duurzaam Varkensvlees tot Friberne, Heijdehoeve, Vair, etc. De marktvraag naar het tussensegment zal de komende jaren zowel in Nederland als andere  landen in Noord-West Europa verder toenemen. Voor de varkenshouder betekent dit een kans om meer marge per kg vlees of big te realiseren uit de markt.

Bovenstaande ontwikkeling kunt u ook lezen in de zojuist gepubliceerde visie ‘Recept voor duurzaam varkensvlees’ van NVV, LTO, COV en Nevedi (zie www.innovatievarkensvleesketen.nl). Voor VIC Sterksel als onderdeel van Wageningen UR Livestock Research is deze visie richtinggevend voor het innovatieve onderzoek. Samen met onderzoekers, varkenshouders en bedrijfsleven wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen en naar de praktijk vertalen van nieuwe innovaties en kennis. Vervolgens worden de nieuwe innovaties en kennis in samenwerking met VarkensNET en het groene onderwijs zo breed mogelijk verspreid onder (toekomstige) varkenshouders en professionals in de varkensvleesketen. Letterlijk hebben we voor elk wat wils met het oog op de toenemende verscheidenheid in vraag uit de praktijk.

VIC Sterksel staat al ruim 40 jaar ten dienst van de ontwikkeling van de varkenshouderij en daarmee de varkenshouders. Ook nu en in de komende jaren is draagvlak onder de varkenshouders van levensbelang voor VIC Sterksel. Wij vinden het belangrijk dat varkenshouders zich positief laten inspireren door innovaties die wij in gezamenlijke van de sector en het ministerie van Economische Zaken uitvoeren. Bent u ook nieuwsgierig naar de nieuwste onderzoeksresultaten en innovaties in de varkenshouderij? Kom dan van tijd tot tijd een kijkje nemen op ‘ons’ VIC Sterksel, volg ons via de sociale media en neem deel aan een ‘Wroeten met….’ van VarkensNET. En hopelijk zegt u dan net als ik: ‘wauw!’

Han Swinkels
(manager VIC Sterksel)