Banner

Blue Energy

Gepubliceerd op
20 juli 2018

We kennen allemaal de traditionele manieren van duurzame energie opwekken, zoals: getijde-, zon-, en windenergie. Maar in de toekomst komt daar misschien wel een nieuwe vorm van grootschalige energieproductie bij. Bij het mengen van zoet rivierwater en zout zeewater komt enorm veel energie vrij: Blue Energy (blauwe energie). Met behulp van de theorie uit de lesmodule krijgen de leerlingen inzicht in de techniek en het proces van Blue Energy.