Banner

Docent Ontwikkelteam wiskunde: Meetkunde en maatschappijrelevante toepassingen van de wiskunde

Gepubliceerd op
1 februari 2019

In dit Docent Ontwikkelteam staan onderwerpen als meetkunde en maatschappijrelevante toepassingen van de wiskunde op de agenda. We focussen ons op de wiskunde in de bovenbouw van havo en vwo en kijken daarbij zowel naar lesinhoud als toetsvragen. Wiskundige denkactiviteiten en wiskunde in de wereld om ons heen vormen vaste onderdelen van onze maandelijkse bijeenkomsten.