Banner

Docent ontwikkelteam scheikunde: grondstoffen uit afvalwater – didactiek rondom cyclisch denken

Gepubliceerd op
1 februari 2017

We gaan aan de slag met het maken van toetsopgaven waarin duurzaamheid, technologie, redoxchemie, biochemie, scheidingsmethodes aan bod komen. Daarnaast gaan we ons laten bijscholen op gebied van didactiek. Het cyclisch en meer duurzaam denken vereist een andere didactiek en andere werkvormen. Daarbij besteden we ook de nodige aandacht aan formatief toetsen.