Banner

Junior Consultancy Training Voedselverspilling

Gepubliceerd op
5 juni 2019

Omdat de wereldbevolking groeit, wordt het moeilijker om alle monden te voeden. In 2050 zal de wereldbevolking naar verwachting met twee miljard gegroeid zijn. In totaal zijn we dan met tien miljard wereldbewoners. In een wereld waar het klimaat verandert, grondstoffen schaars worden en de hoeveelheid landbouwgrond niet veel verder uitgebreid kan worden, moet er zorgvuldiger omgegaan worden met de grondstoffen en het voedsel dat er is.