Banner

Junior Consultancy Training Voedselverspilling

Gepubliceerd op
5 juni 2019

In een wereld waar het klimaat verandert, grondstoffen schaars worden en de hoeveelheid landbouwgrond niet veel verder uitgebreid kan worden, moet er zorgvuldiger omgegaan worden met de grondstoffen en het voedsel dat er is.