Banner

Lesbrieven wiskunde

Gepubliceerd op
12 juli 2019

Voor het vak wiskunde bieden wij 7 lesbrieven. Behandeld worden onder andere matrixvermenigvuldigingen, waarschijnlijkheidsmatrices, populatiemodellen en kantelpunten en alternatieve evenwichten in eenvoudige differentiaalvergelijkingen.