Banner

Online Simulaties

Gepubliceerd op
7 mei 2020

In de online simulaties ontdekken de leerlingen als ware onderzoekers bijvoorbeeld welke factoren invloed hebben op een populatie van pagegaaien op Bonaire of op de wolkenvorming in de meteorologische grenslaag.