Nieuws

Twee nieuwe digitale simulaties voor natuur- en scheikunde

Gepubliceerd op
14 mei 2014

Bètasteunpunt Wageningen ontwikkelt in aanvulling op de bestaande digitale simulaties voor biologie en economie, een tweetal extra digitale simulaties voor de vakken natuur- en scheikunde.

Onder de paraplu van Bètasteunpunt Wageningen zijn in de afgelopen twee jaar twee digitale simulaties ontwikkeld voor de vakken biologie en economie. Met deze simulaties worden leerlingen uitgedaagd op een interactieve manier zelf een actueel en ingewikkeld fenomeen te onderzoeken en doorgronden.

In de biologiesimulatie worden de factoren voor voortbestaan van de geelvleugelpapegaai op Bonaire onderzocht. De economiesimulatie gaat over prijsontwikkeling en marktwerking op de energiemarkt. Het Bètasteunpunt werkt nu aan twee extra simulaties voor de vakken natuur- en scheikunde.

In de natuurkundesimulatie kan de leerling het gedrag van de wolkenvorming in de atmosferische grenslaag onderzoeken gedurende verschillende seizoenen, in het Groene Hart of de Veluwe, onder hoge- of lagedruksystemen, met land- of zeewind en andere invloedsfactoren. Leerlingen krijgen een beeld van het samenspel tussen straling, temperatuur en vocht. Wanneer ontstaan bijvoorbeeld wolken en hoe ontstaat mist? De leerling brengt zijn kennis over druk-, faseveranderingen en energiebehoud van gassen door middel van modelstudie in praktijk. De simulatie kan zowel zelfstandig als in samenhang met de module Summer in the City worden gebruikt.

De scheikundesimulatie biedt in de context van bodemsanering de leerlingen een nieuwe toepassing voor het oefenen met redoxchemie. Leerlingen gaan stapsgewijs spelen met het in situ saneren van bodemverontreinigingen door middel van chemisch en biologisch gestimuleerde sanering. Dit onderzoeken ze in combinatie met verschillende bodemtypes en natuurlijke afbraak, waarbij ze zelf kunnen kiezen uit diverse chemische oxidanten en biologische saneringsmiddelen. Tenslotte worden ze uitgedaagd binnen een beperkt budget maatregelen te nemen en risico’s af te wegen om een kwetsbare bron op invloedsafstand van de verontreiniging te beschermen.