Banner

Rurale Sociologie

Gepubliceerd op
17 december 2018

De leerstoelgroep Rurale Sociologie (RSO) onderzoekt de dynamiek van de landbouw, voedselvoorziening en regionale plattelandsontwikkeling vanuit een internationaal, comparatief perspectief. We bestuderen en analyseren veranderingsprocessen vanuit diverse kritische sociologische benaderingen, waarbij we gebruik maken van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden.