Baanbrekend onderzoek

Via het Universiteitsfonds Wageningen (UFW) kunt u op verschillende manieren uiting geven aan uw betrokkenheid bij (de thema’s van) Wageningen University & Research (WUR). Eén daarvan is het mogelijk maken van potentieel baanbrekend onderzoek. Deze onderzoeksprojecten kenmerken zich door een grote maatschappelijke relevantie en hun multidisciplinaire en vaak ‘gedurfde’ karakter. Fundamental Change is een campagne van UFW bestaande uit 15 onderzoeksprojecten gericht op de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

  • 8412104697_ALUM_beeld_intranet_v01_page-0001.jpg


Meer weten over Fundamental Change?

Wilt u meer weten over Fundamental Change, WUR projecten van het Universiteitsfonds Wageningen die bijdragen aan de SDG’s en het steunen van potentieel baanbrekend onderzoek? We komen graag met u in contact om u nader te informeren en de mogelijkheden te bespreken.