Contact University Fund Wageningen

Postadres en secretariaat

Postbus 9101 6700 HB  Wageningen
Bodenummer 192
T: (0317) 48 40 54
F: (0317) 48 48 84
E: ufw@wur.nl

Bezoekadres

U kunt ons bezoeken op de volgende locatie:
Gebouw Plus Ultra II
Wageningen Campus.
Bronland 10, 6708 WH Wageningen

Bankgegevens

Universiteitsfonds Wageningen

IBAN: NL57ABNA0539314005
BIC: ABNANL2a
t.n.v. Stichting Universiteitsfonds Wageningen

Kvk: 41047850
Fiscaal nummer: 54.52.119

Anne van den Ban Fonds

IBAN: NL62ABNA0447524658
BIC/Swiftcode: ABNANL2a
t.n.v. UFW- Anne van den Ban Fonds te Wageningen

Kvk: 1051464
Fiscaal nummer: 8161.41.599

Fonds Belmonte Arboretum

IBAN: NL29 ABNA 0430 409 699
BIC/Swiftcode: ABNANL2a
t.n.v. UFW- Fonds Belmonte Arboretum te Wageningen