Ondersteun jonge vrouwelijke onderzoekers in de dierkundige biologie met het Lucie Timmermans Fonds

Het Lucie Timmermans Fonds ondersteunt jonge vrouwelijke onderzoekers aan Wageningen University op het gebied van de experimentele zoölogie, de dierlijke celbiologie, de entomologie en de dierfysiologie met als doel om hen in hun wetenschappelijke loopbaan te ondersteunen.

Wie komt in aanmerking voor steun?

Het fonds biedt ondersteuning om een projectvoorstel te schrijven; gedeeltelijke ondersteuning voor een onderzoeksvoorstel om zodoende andere fondsen of financiers aan te kunnen trekken of financiering voor verdieping van een onderzoek.

Curatorium

  • prof.dr.ir. J.L. van Leeuwen, leerstoelhouder Experimentele Zo├Âlogie
  • prof.dr.ir. H.F.J. Savelkoul, leerstoelhouder Celbiologie en Immunologie
  • prof. dr. M. Dicke, leerstoelhouder Entomologie

Over Lucie Timmermans

Prof dr. Lucie Timmermans was van 1972 tot 1980 lector en van 1980 tot 1995 hoogleraar Algemene Dierkunde aan Wageningen University. In de beginjaren heeft ze binnen haar vakgroep een sectie opgezet met als onderzoeksthema: de structuur en functie van de vissedarm. Het onderzoek werd voornamelijk met microscopische en histologische technieken uitgevoerd. Daarnaast kostte het opbouwen van onderwijscollecties van microscopische preparaten de eerste 5 jaar veel tijd. In de jaren tachtig heeft prof Timmermans de sectie Histologie omgevormd tot een sectie Ontwikkelingsbiologie, gericht op vissen. Ze heeft veel onderzoek verricht op het gebied van ontwikkeling van de geslachtscellen in de embryo's van beenvissen. Een tijd lang was zij de enige vrouwelijke hoogleraar aan de universiteit.

Informatie voor aanvragers