Steun met het Fonds Belmonte Arboretum het beheer van de mooiste plek van Wageningen

Met een gift aan het Fonds Belmonte Arboretum draagt u bij aan het beheer en behoud van het Belmonte Arboretum. Veel alumni bewaren een bijzondere en persoonlijke herinnering aan dit uniek stukje historisch Wageningen. U bent er nog altijd van harte welkom. Heeft u hart voor de mooiste plek van Wageningen? Word vaste donateur of doe een eenmalige gift!

De bestemming van uw gift

Het Fonds Belmonte Arboretum is een fonds op naam binnen het University Fund Wageningen. Het doel van het fonds is bijdragen aan het beheer van het Belmonte Arboretum in Wageningen als een hoogwaardige tuin. Hoogwaardig zowel in botanisch, cultuurhistorisch als landschappelijk opzicht. De donaties aan het fonds komen ten goede aan de Stichting Belmonte Arboretum die de tuin beheert. Naast de steun van de universiteit en het Geldersch Landschap zijn particuliere donaties via het fonds heel belangrijk voor de stichting.

De ANBI status van het fonds maakt doneren voor u fiscaal aantrekkelijk.

Machtiging of meerjarige schenking

Wanneer u met regelmaat wilt schenken aan het Fonds Belmonte Arboretum kunt u dit via een machtiging of meerjarige schenkingsovereenkomst doen.

Doorlopende machtiging

Met een machtiging steunt u het fonds met een jaarlijkse of maandelijkse bijdrage. Word vaste donateur en download het machtigingsformulier. Stuur dit ingevuld en ondertekend retour in een gesloten enveloppe. Een postzegel is niet nodig. De minimum jaarbijdrage is 25 euro, de minimale maandelijkse bijdrage is 3 euro.

Meerjarige schenkingsovereenkomst

Betaalt u in Nederland inkomstenbelasting? En wilt u jaarlijks een vast bedrag geven? Door uw gift vast te leggen in een meerjarige schenkingsovereenkomst, heeft u maximaal belastingvoordeel. Bij deze manier van geven is het giftbedrag volledig aftrekbaar voor de Nederlandse belasting zonder de drempels die normaliter gelden. Op deze manier geeft u niet alleen geld, u bespaart ook geld. De tussenkomst van een notaris is niet langer noodzakelijk.

Voorwaarden voor het opstellen van een meerjarige schenkingsovereenkomst:

  • jaarlijks hetzelfde bedrag schenken aan een vooraf vastgesteld doel;
  • de minimumperiode is 5 jaar;
  • het minimum jaarbedrag is € 120,-.

Neem voor een schenkingsformulier contact op met Arianne van Ballegooij, telefoon 0317-483800

Nalaten aan het Belmonte Arboretum

U kunt een gift aan het Fonds Belmonte Arboretum opnemen in uw testament in de vorm van een erfstelling of in de vorm van een legaat. Beide vormen moet u vastleggen in uw testament.

Om na te laten aan het Belmonte Arboretum neemt u het universiteitsfonds op als erfgenaam in uw testament en specificeert u als bestemming van uw gift het Fonds Belmonte Arboretum.

Lees hier meer over nalaten aan het Fonds Belmonte Arboretum.

Bankgegevens

U kunt een gift overmaken op:
IBAN rekeningnummer NL29 ABNA 0430 409 699
Ten name van UFW- Fonds Belmonte Arboretum
Te Wageningen
BIC/Swiftcode: ABNANL2a

Testimonial Tijs Breukink

Tijs Breukink

Belmonte, een historische tuin voor de toekomst

In de wetenschappelijke ontwikkeling van Wageningen University & Research hebben de levende plantencollecties in de arboreta Hinkeloord, De Dreijen en Belmonte een belangrijke rol gespeeld. Ze hebben belangrijke bijdragen geleverd aan de voortgang van de wetenschap maar zijn inmiddels niet meer nodig voor onderwijs en onderzoek en de internationale naam van onze universiteit.

De fraai ontworpen tuinen maken nu dan ook deel uit van het Wagenings wetenschappelijk en culturele erfgoed. WUR wil de tuinen graag behouden voor de toekomst en ze verantwoord beheren. Dat kunnen we echter alleen in samenwerking met anderen want in de financiering voor ons onderzoek en onderwijs is daar niet in voorzien. De Hinkeloord en Dreijentuin zijn inmiddels overgedragen aan stichting Utopa en in beheer bij Het Depot: samen met de beeldencollecties in Hinkeloord en het voormalig Botanisch centrum is daar nu een unieke combinatie van landschap, tuin, botanische collecties en kunst ontstaan met internationale allure. De Dreijentuin is zelfs uitgebreid met een pinetum.  

In de stichting Belmonte Arboretum werken we samen met de stichting Het Geldersch landschap en Gelderse Kastelen en met particulieren om ook voor deze mooie – vrij toegankelijke - tuin met haar mooie collecties rododendrons, rozen, appels en peren een nieuwe toekomst te bewerkstelligen. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Welke alumnus bewaart niet een bijzondere en persoonlijke herinnering aan dit uniek stukje historisch Wageningen. U bent er nog altijd van harte welkom en kunt de tuin steunen door donateur te worden of met een eenmalige gift.

Drs. Tijs Breukink.

Voormalig raad van bestuur WUR

Historie

Het landgoed Belmonte werd eind achttiende eeuw gesticht door Thierry Juste, baron De Constant Rebecque de Villars. Hij bouwde rond 1845 een pompeuze villa in Italiaanse stijl op het hoogste punt van Belmonte. Zijn schoonvader kocht stukken grond en uiteindelijk was het landgoed een aansluitend geheel van zeventien hectaren. Jarenlang bewoonden baronnen en baronessen het huis, dat in 1936 in het bezit kwam van Stichting Het Geldersch Landschap. Helaas werd het landgoed aan het eind van de Tweede Wereldoorlog verwoest. Van het huis resteerde slechts een ruïne en veel bomen waren zwaar gehavend. WUR (toen nog de Landbouwuniversiteit) kocht het landgoed in 1951 voor een klein bedrag om haar botanische tuin De Dreijen uit te kunnen breiden.

Het herstel van Belmonte en de aanleg van het arboretum waren in 1954 al zover gevorderd, dat de botanische tuin open kon. Er stonden toen, behalve de oorspronkelijke bomenstrook in het midden van de tuin, alleen nog maar kleine bomen. Loofbomen, want van coniferen en andere naaldbomen bestonden al veel collecties. Belmonte telt maar weinig naaldbomen. De ideeën voor het ontwerp en de beplanting kwamen van professor Bijlhouwer en professor Venema.

Bron: Website Stichting Belmonte ArboretumVoor evenementen en wandelingen zie de website van de Stichting Belmonte Arboretum.

U kunt ook vrijwilliger worden.