Steun met het Fonds Belmonte Arboretum het beheer van de mooiste plek van Wageningen

Met een gift aan het Fonds Belmonte Arboretum draagt u bij aan het beheer en behoud van het Belmonte Arboretum. Veel alumni bewaren een bijzondere en persoonlijke herinnering aan dit uniek stukje historisch Wageningen. U bent er nog altijd van harte welkom. Heeft u hart voor de mooiste plek van Wageningen? Word vaste donateur of doe een eenmalige gift!

De bestemming van uw gift

Het Fonds Belmonte Arboretum is een fonds op naam binnen het University Fund Wageningen. Het doel van het fonds is bijdragen aan het beheer van het Belmonte Arboretum in Wageningen als een hoogwaardige tuin. Hoogwaardig zowel in botanisch, cultuurhistorisch als landschappelijk opzicht. De donaties aan het fonds komen ten goede aan de Stichting Belmonte Arboretum die de tuin beheert. Naast de steun van de universiteit en het Geldersch Landschap zijn particuliere donaties via het fonds heel belangrijk voor de stichting.

De ANBI status van het fonds maakt doneren voor u fiscaal aantrekkelijk.

Direct online doneren

Machtiging of meerjarige schenking

Wanneer u met regelmaat wilt schenken aan het Fonds Belmonte Arboretum kunt u dit via een machtiging of meerjarige schenkingsovereenkomst doen.

Doorlopende machtiging

Met een machtiging steunt u het fonds met een jaarlijkse of maandelijkse bijdrage. Word vaste donateur en download het machtigingsformulier. Stuur dit ingevuld en ondertekend retour in een gesloten enveloppe. Een postzegel is niet nodig. De minimum jaarbijdrage is 25 euro, de minimale maandelijkse bijdrage is 3 euro.

Wilt u een machtiging afsluiten? Vul het formulier in op de website van het Bemonte Arboretum.

Nalaten aan het Belmonte Arboretum

U kunt een gift aan het Fonds Belmonte Arboretum opnemen in uw testament in de vorm van een erfstelling of in de vorm van een legaat. Beide vormen moet u vastleggen in uw testament.

Om na te laten aan het Belmonte Arboretum neemt u het universiteitsfonds op als erfgenaam in uw testament en specificeert u als bestemming van uw gift het Fonds Belmonte Arboretum.

Lees hier meer over nalaten aan het Fonds Belmonte Arboretum.

Historie

Het landgoed Belmonte werd eind achttiende eeuw gesticht door Thierry Juste, baron De Constant Rebecque de Villars. Hij bouwde rond 1845 een pompeuze villa in Italiaanse stijl op het hoogste punt van Belmonte. Zijn schoonvader kocht stukken grond en uiteindelijk was het landgoed een aansluitend geheel van zeventien hectaren. Jarenlang bewoonden baronnen en baronessen het huis, dat in 1936 in het bezit kwam van Stichting Het Geldersch Landschap. Helaas werd het landgoed aan het eind van de Tweede Wereldoorlog verwoest. Van het huis resteerde slechts een ruïne en veel bomen waren zwaar gehavend. WUR (toen nog de Landbouwuniversiteit) kocht het landgoed in 1951 voor een klein bedrag om haar botanische tuin De Dreijen uit te kunnen breiden.

Het herstel van Belmonte en de aanleg van het arboretum waren in 1954 al zover gevorderd, dat de botanische tuin open kon. Er stonden toen, behalve de oorspronkelijke bomenstrook in het midden van de tuin, alleen nog maar kleine bomen. Loofbomen, want van coniferen en andere naaldbomen bestonden al veel collecties. Belmonte telt maar weinig naaldbomen. De ideeën voor het ontwerp en de beplanting kwamen van professor Bijlhouwer en professor Venema.

Bron: Website Stichting Belmonte ArboretumVoor evenementen en wandelingen zie de website van de Stichting Belmonte Arboretum.

U kunt ook vrijwilliger worden.