Hibiscus project

Maak kennis over nuttige plantensoorten beschikbaar voor ontwikkelingslanden met het Plant Resources of the World Fonds

Het Plant Resources of the World Fonds (PROW Fonds) ondersteunt het verzamelen en beschikbaar maken van zowel formele wetenschappelijk kennis als informele praktijkkennis, op het gebied van nuttige plantensoorten, met als doel om de levensomstandigheden van armen in ontwikkelingslanden te verbeteren.

Het Plant Resources of the World Fonds bouwt voort op de resultaten van PROTA (Plant Resources of Tropical Africa) en PROSEA (Plant Resources of South-East Asia). Het fonds stelt de kennis beschikbaar via doorzoekbare databases en publicaties. De webdatabase PROTA4U wordt wereldwijd veel geconsulteerd, terwijl de doelgroepen in ontwikkelingslanden – vaak vanwege de beperkte toegang tot internet – veel gebruik maken van de PROTA boeken en afgeleide publicaties. Ook organiseert het fonds trainingen voor bibliotheken en andere voorlichtingsorganisaties in ontwikkelingslanden zodat zij de informatie zo optimaal mogelijk toegankelijk kunnen maken.

Alle publicaties zijn beschikbaar in het Engels en het Frans.

De impact van uw gift

Met uw gift kan het fonds:

  • PROTA boeken beschikbaar maken voor organisaties in met name tropisch Afrika;
  • Ontbrekende nuttige planten laten beschrijven en deze informatie beschikbaar maken.

Curatorium

Het curatorium van het fonds bestaat uit:

  • Dr. Roel Lemmens, staflid leerstoelgroep Biosystematiek
  • Dr. Martin Brink, staflid CGN
  • Dr. Jan Siemonsma

Bankgegevens

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL34 ABNA 0460 835 599 ten name van Universiteitsfonds Wageningen onder vermelding van ‘PROW’.

Voorbeelden van de impact

Meer dan 8000 studenten aan Nigeriaanse universiteiten hebben colleges en practica gevolgd op basis van PROTA boeken.

In Uganda gebruikte een lokale NGO het PROTA handboek over groenteteelt voor het maken van trainingsmaterialen. Doel van het project was om voedingstekorten bij arme gezinnen te verminderen en hen een nieuwe bron van inkomen te geven via de verkoop van de groenten. Mr Robert Mwanika, boer: “Groenten hebben meer dan 2 oogsten per jaar waardoor we nu door het jaar heen een inkomen hebben. Meer inkomen zorgt voor een gevarieerder dieet en daardoor zijn vitamine- en mineralentekorten verminderd.”

In Botswana is de PROTA informatie gebruikt in de ontwikkeling van het curriculum van de afdeling Crop Science and Production van het Botswana College of Agriculture. Daarnaast behandelde 65% van de afstudeerscripties en proefschriften in 2006/2007 door PROTA gesignaleerde kennishiaten uit de ‘Prota recommends..’ serie. Daardoor is nieuwe kennis beschikbaar gekomen.

Bron: PROTA jaarverslag