Business Skills Programme 2021 - 2022

Workshops van het Business Skills Programme van University Fund Wageningen (UFW) leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de studentenbesturen. Het Business Skills Programme (BSP) is een serie workshops die tot doel heeft om studentenbesturen van diverse Wageningse studentenverenigingen en studentenorganisaties meer inzicht te geven in onderwerpen die in hun studie onderbelicht zijn. Deze zogenaamde soft skills zijn echter wel relevant voor een bestuursjaar en een succesvolle loopbaan. Omdat UFW talentontwikkeling van studenten belangrijk vindt, heeft UFW dit programma in samenwerking met de studentenbesturen verder ontwikkeld en uitgewerkt tot een dynamische avond waarin studentenbesturen op de hoogte gebracht werden van de actuele ontwikkelingen op het gebied van ondernemerschap en professionele skills. Wageningse alumni hebben speciaal tijd vrijgemaakt om de studenten deze vaardigheden en kennis bij te brengen, hun inzet werd erg gewaardeerd door alle partijen.
In 2021 werden naast de besturen van Wageningse studentenorganisaties ook de studentbesturen van de studieverenigingen uitgenodigd. Door de diverse groep deelnemers werden er interessante vragen gesteld tijdens de trainingen.