Helpt u ons om de biodiversiteit te behouden en te verbeteren?

Biodiversiteit is een veelomvattend begrip: het behelst de variatie in al het leven op aarde, van bloemen en bijen, tot bacteriën en regenwouden. Biodiversiteit is essentieel voor ons als mens, want het staat aan de basis van ons voedsel, een schone lucht, een goede kwaliteit van de bodem, en andere ecosysteemdiensten. Biodiversiteit en natuur zorgen ook voor ons welzijn: groen doet ons goed. Eigenlijk heeft vrijwel alles wat we eten, gebruiken als bouwmaterialen, en nodig hebben voor medicijnen en industriële grondstoffen linksom of rechtsom met biodiversiteit te maken.

Ondanks dat biodiversiteit zo essentieel is, staat de soortenrijkdom op aarde enorm onder druk. Ontbossing, verstedelijking, industrialisering, vervuiling en klimaatverandering dragen allemaal bij aan het alarmerende verlies aan soorten. Wij luiden daarom samen met andere wetenschappers in de wereld de noodklok. Biodiversiteitsverlies bedreigt ons bestaan als mens en er is geen tijd te verliezen om deze neergaande spiraal te stoppen en om te buigen.

Bij Wageningen University & Research (WUR) werken we hard aan de verbetering van biodiversiteit in veel en uiteenlopende projecten. Helpt u mee?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Wat kunt u doen?

Wilt u samen met ons de biodiversiteit behouden en verbeteren? Doneer dan nu aan het Universiteitsfonds Wageningen. Met uw bijdrage steunt u direct de biodiversiteit in Nederland, met een project in Zuid-Limburg waarin we proberen landbouw en natuurbescherming te verweven. Hier zullen belangrijke landschapselementen als hagen en graften worden teruggebracht en soortenrijke graslanden hersteld in een gebied dat gedomineerd wordt door intensieve landbouw. Vervolgens monitoren onze onderzoekers het herstel van bedreigde planten- en diersoorten in het gebied.

Project: Landschapsherstel in Zuid-Limburg

Het project dat u steunt vormt de basis van innovatieve herstelwerkzaamheden in Zuid-Limburg. Met dit onderzoek verbinden we kennis van soorten met kennis over het landschap zodat we de potentie voor optimaal natuurherstel eerder herkennen en maximaal kunnen benutten. We zetten hierbij sterk in op het herstel van gradiënten op landschappelijke en lokale schaal zodat herstelde populaties veel beter bestand zijn tegen veranderingen en extremen in klimaat.

Het Zuid-Limburgse heuvellandschap met akkers en grazende koeien.

Concreet zullen we het agrarisch landschap verbinden met natuurreservaten door zeldzame soorten te herintroduceren op boerenland en te onderzoeken of dit leidt tot genetische uitwisseling en robuustere populaties. Daarnaast herstellen we natuurlijke gradiënten in het landschap, van bijvoorbeeld kalkrijk naar kalkarm of vochtig naar droog en brengen we ontbrekende soorten terug. Door deze brede aanpak op verschillende schaalniveaus in de gradiënten herstellen we een robuust landschap met de bijbehorende zeldzame soorten die beter bestand zullen zijn tegen extremen in klimaat.

Met dit project wordt de biodiversiteit in het Zuid-Limburgse heuvelland sterk verhoogd en langdurig beschermd. Natuurliefhebbers en liefhebbers van cultuurlandschappen kunnen dit unieke landschap met bijzondere flora en fauna straks van dichtbij ervaren.