Een Fonds op Naam instellen

Een Fonds op Naam laat zich het beste beschrijven als een goed doel binnen een goed doel. U richt een Fonds op Naam op met een gerichte doelstelling die binnen de algemene doelstelling van het universiteitsfonds past.

De oprichters kunnen het fonds oprichten tijdens hun leven of na overlijden door de oprichting van het fonds in het testament op te nemen. De regels van het fonds worden in overleg met het University Fund Wageningen vastgesteld.

Een Fonds op Naam instellen bespaart u een hoop formaliteiten die u wel heeft als u uw eigen stichting wil oprichten. Zo hoeft u niet op zoek te gaan naar drie enthousiaste en onafhankelijke bestuurders. U hoeft niet langs de notaris en geen goedkeuring aan te vragen bij de Belastingdienst voor uw stichting. De jaarlijkse verplichtingen nog even daargelaten. De continuïteit is onder de vleugels van een grote stichting beter gewaarborgd.

De stichting waaronder het Fonds op Naam valt zorgt voor de financiële administratie en handelt de subsidie aanvragen af die gericht zijn aan het fonds. Het bestuur of een commissie gaat bekijken of de subsidie aanvragen binnen de door de oprichter geformuleerde doelstellingen vallen. Motieven voor het oprichten van een fonds zijn uiteenlopend. Veelal wordt het ter nagedachtenis van een overleden ouder of kind opgericht.

De gelden binnen een fonds worden beheerd door het universiteitsfonds. Als u een Fonds op Naam wilt oprichten dient u minimaal € 50.000,- in te leggen.

Een Fonds op Naam kunt u tijdens uw leven oprichten. Hierbij zijn twee voordelen:

  1. u ziet zelf wat er met uw geld gebeurt;
  2. als u in Nederland inkomstenbelasting betaalt, kunt u gebruik maken van de fiscale aftrekbaarheid door gebruik te maken van een periodieke notariële schenking geniet u fiscaal voordeel dat maximaal kan oplopen tot 52%

Een rekenvoorbeeld in het geval u in Nederland belastingplichtig bent: U bent voornemens een Fonds op Naam op te richten. Hieraan stelt u een vermogen beschikbaar van € 50.000,-. Om het vermogen over te dragen aan het fonds laat u bij de notaris een periodieke notariële schenking vastleggen. Jaarlijks schenkt u € 10.000,- aan het fonds. Bij een periodieke schenking bent u niet gebonden aan de wettelijke drempels en is het volledige bedrag fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u 34 tot 52% terug. In het geval u zich in de hoogste tariefgroep bevindt, stort u in totaal € 50.000,-, krijgt u na de aangifte inkomstenbelasting € 26.000,- terug van de fiscus en betaalt u uiteindelijk zelf € 24.000,-. Dit voordeel is er niet wanneer u in uw testament een fonds opricht.