Nalaten aan het Belmonte Arboretum

Steeds meer mensen nemen één of meerdere goede doelen op in hun testament. Het is een bijzondere en mooie manier om van betekenis te kunnen blijven, ook als je er zelf niet meer bent. Een nalatenschap aan het Fonds Belmonte Arboretum draagt bij aan de toekomst de mooiste plek van Wageningen, zodat ook de generaties na u van deze botanische tuin kunnen genieten.

Om de rijkdom van het Belmonte Arboretum in stand te houden is in 2012 de Stichting Belmonte Arboretum opgericht. Deze heeft de verantwoordelijkheid voor het wetenschappelijk beheer en het onderhoud van de tuin op zich genomen nadat de universiteit de tuin afstootte. Daarmee is de kwaliteit van Belmonte als botanische tuin veiliggesteld. De medewerkers en vrijwilligers van de stichting doen dit met veel passie en slagen erin de tuin beter en mooier te maken voor nu en voor volgende generaties. Graag behouden we samen met u en andere betrokken alumni en bezoekers Belmonte als mooiste plek in Wageningen. Met uw nalatenschap geeft u het Belmonte Arboretum een toekomst! Als u nalaat aan het Fonds Belmonte Arboretum, gaat dit via het Universiteitsfonds Wageningen (UFW). UFW is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat wij geen erfbelasting verschuldigd zijn.

Maak het Fonds Belmonte Arboretum mede-erfgenaam

Familie, vrienden en goede doelen

Zonder testament erven alleen verwanten. Dat is wettelijk vastgelegd. Wilt u zelf beslissen over de verdeling van uw nalatenschap en bijvoorbeeld een vriend of goed doel opnemen, dan bepaalt u dat in uw testament. Daarin geeft u aan wat er na uw overlijden met uw bezittingen dient te gebeuren. U bepaalt wie uw erfgenamen zijn; u kunt één of meerdere personen tot (mede) erfgenamen benoemen, maar ook een goede-doelen-organisatie zoals het Universiteitsfonds Wageningen of een fonds op naam binnen UFW, zoals het Fonds Belmonte Arboretum.

Om uw nalatenschap te goede te laten komen aan het Fonds Belmonte Arboretum geeft u het UFW in uw testament de opdracht daartoe. Uw notaris kan u helpen met de bewoordingen.

Erfstelling of legaat?

Benoemt u het Universiteitsfonds Wageningen tot mede-erfgenaam, naast bijvoorbeeld familieleden, vrienden en andere organisaties, dan krijgt het fonds recht op een deel van uw nalatenschap. Dat heet een erfstelling.

Met een legaat kunt u een bepaald geldbedrag, een huis, een stuk land of een waardevol schilderij uit uw erfenis nalaten aan het Universiteitsfonds Wageningen, die dit dan ten goede laat komen aan het Fonds Belmonte Arboretum.

Meer informatie

Een specifieke bestemming kiezen

Heeft u een specifiek project of fonds dat u na aan het hart ligt? Het is mogelijk om vast te leggen dat uw nalatenschap ten goede komt aan een specifiek doel of fonds op naam, bijvoorbeeld voor onderzoek, studiebeurzen of erfgoed van de universiteit. We adviseren u graag over wat er mogelijk is en welke bewoordingen u het beste kunt kiezen.

Stichting versus Fonds Belmonte Arboretum

Het Universiteitsfonds Wageningen ondersteunt de Stichting Belmonte Arboretum met de fondsenwerving en de donateursadministratie. Alle donaties voor het Belmonte Arboretum lopen dan ook via het Fonds Belmonte Arboretum, een fonds op naam onder het Universiteitsfonds Wageningen.

Goed om te weten

Over een nalatenschap wordt normaal gesproken erfbelasting gerekend. Het Universiteitsfonds Wageningen is vrijgesteld van belasting over uw erfenis, omdat het een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI). Uw nalatenschap komt zo geheel ten goede aan de activiteiten van het fonds.

Het Universiteitsfonds Wageningen is als goed doel verplicht om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dat houdt in dat fonds nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden in een nalatenschap die groter zijn dan de baten. Dit geldt voor alle manieren van nalaten.

Algemene informatie over nalaten: www.notaris.nl

Het universiteitsfonds in uw testament beschrijven

U kunt een gift aan het Universiteitsfonds Wageningen opnemen in uw testament in de vorm van een erfstelling of in de vorm van een legaat. Beide vormen moet u vastleggen in uw testament.

Erfstelling

Bij een erfstelling doneert u uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan het Universiteitsfonds Wageningen. De tekst die in het geval van een erfstelling in uw testament moet worden gebruikt is:

"Ik benoem tot mijn erfgenaam de Stichting Universiteitsfonds Wageningen, gevestigd te Wageningen. De schenking dient te worden aangewend ten behoeve van het Fonds Belmonte Arboretum, en moet worden besteed aan het behoud en beheer van het Belmonte Arboretum.   "

Legaat

Bij een legaat vermeldt u in uw testament dat het Universiteitsfonds Wageningen een bepaald bedrag zal ontvangen. U kunt kiezen voor een vast bedrag of een percentage van de nalatenschap. Behalve een bedrag kunt u in een legaat ook een goed aan het universiteitsfonds nalaten, bijvoorbeeld een huis, een schilderij of een aandelenportefeuille.

De tekst die in het geval van een legaat in uw testament moet worden gebruikt is als volgt:
"Ik legateer, vrij van rechten en kosten en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, aan de Stichting Universiteitsfonds Wageningen, gevestigd te Wageningen, een bedrag in contanten groot X euro / het perceel Y, kadastraal bekend Z / de woning gelegen aan de A-weg nr 1, te B. Dit legaat dient te worden aangewend ten behoeve van het Fonds Belmonte Arboretum, en moet worden besteed aan het behoud en beheer van het Belmonte Arboretum."